Verdens aidsdag 2013

Dagen markeres årlig over hele verden 1. desember for å skape bevissthet om sykdommen og oppfølgingen av de som rammes.

Verdens aidsdag 2013

- Det er nå gode behandlingstilbud for personer som lever med hiv, sier infeksjonsmedisiner Bente Magny Bergersen, som leder Norsk forening for infeksjonsmedisin sitt arbeid med faglige hiv-retningslinjer. - Medisinene i dag har få bivirkninger og det er et stort utvalg. Dette gjør at medisinene kan skreddersys til hver enkelt pasient.

Tilfeller av hiv i Norge

Hvert år påvises det mellom 250–300 nye tilfeller av hiv i Norge. Av disse er 170–180 heteroseksuelt smittet, hvorav de fleste er smittet før ankomst Norge. Svært få barn fødes med hiv i Norge i dag. Blant sprøytemisbrukere har tallene holdt seg stabile med omkring ti nye tilfeller per år

- Blant menn som har sex med menn har vi en pågående hiv-epidemi, spesielt i Oslo- og Bergens-regionen, med totalt rundt 90 nye tilfeller årlig, forteller Bergersen.

Enda flere tilbys behandling i 2014

- Norsk forening for infeksjonsmedisin er opptatt av at behandlingsapparatet har 
oppmerksomheten rettet mot tiltak som kan redusere smittespredningen, slik som behandling av andre seksuelt overførbare infeksjoner, god smitteoppsporing, aktiv kontakt med pasienter som av ulike årsaker glipper i oppfølgningen og tett oppfølging av pasientene med samtaler om seksualitet og psykisk helse, sier Bergersen.

Retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv bygger i stor grad på de europeiske 
retningslinjene. - Vi skal nå i gang med ny revisjon av retningslinjene og det ligger an til at enda flere bør tilbys hiv-behandling i 2014. Ikke minst for å redusere smittsomheten, avslutter Bergersen.

Mer informasjon om Verdens aidsdag og tilhørende arrangementer søndag 1. desember er tilgjengelig på denne lenken.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene