Kari Sollien ny leder i Allmennlegeforeningen

Etter to perioder som leder i Allmennlegeforeningen (AF), overlater Trond Egil Hansen roret til Kari Sollien. Valg av ny leder og nytt styre skjedde på AFs landsrådsmøte i Bodø onsdag ettermiddag.

Kari Sollien ny leder i Allmennlegeforeningen
Trond Egil Hansen gratulerer Kari Sollien. Foto: Tor Carlsen

- Som leder har jeg tro på lagarbeid, romslighet og tydelighet, sa Kari Sollien (43) til landsrådet.
- Jeg er hardtarbeidende og har mer tro på resultater enn prinsipper.

Bred erfaring

Sollien ble valgt ved akklamasjon og rykker dermed opp fra nestledervervet i foreningen. Til daglig arbeider hun som fastlege ved Kapp legesenter på Østre Toten. Sollien er i tillegg medlem av Legeforeningens sentralstyre og har også hatt andre verv i foreningen, lokalt og sentralt.

De øvrige i styret er Ivar Halvorsen (nestleder, Stavanger), Egil Johannesen (Bærum), Bjørn Nordang (Honningsvåg), Tone Dorthe Sletten (Trondheim), Kirsten Rokstad (Bergen) og Ole Henrik Krat Bjørkholt (Drammen).

Det nye styret tiltrer 1. september.

I sin tale til landsrådet la Trond Egil Hansen vekt på viktige politiske saker. Han etterlyste også større oppmerksomhet på verdien av breddekompetanse som allmennlegene besitter. 

Kapasitet, kompetanse og kvalitet

Fjorårets store kampsak for allmennlegene, fastlegeforskriften, byr fortsatt på utfordringer fordi den stiller en rekke krav til nye forpliktelser. Men det er ingen ledig kapasitet i fastlegeordningen. Det er defor helt nødvendig å planlegge for flere fastleger.

- AF har sammen med Norsk forening for allmennmedisin laget en beskrivelse av hva en opptrappingsplan for fastlegeordningen bør inneholde. En opptrappingsplan bør ikke bare ha fokus på økt kapasitet, men også på kompetanse og kvalitet i fastlegeordningen. En opptrappingsplan for fastlegeordningen kan gi befolkningen et enda bedre helsetjenestetilbud, sa Hansen.

- Vilje til offentlig finansiering

Hansen kom med innspill på utfordringer knyttet til ny turnustjeneste, rekruttering av allmennleger, legevakt og IKT. Han adresserte også det paradoksale i at finansieringen av fastlegeordningen ikke ivaretar behovet for vekst. 

- Den aller viktigste forutsetningen for vekst i fastlegeordningen, er at det må være vilje til offentlig finansiering av denne veksten. Dersom det er vilje til å finansiere nødvendig vekst i fastlegeordningen, vil Legeforeningen være villig til å drøfte forskjellige innretninger for dette. Det vil være helt umulig å gå til slike drøftinger med låste standpunkter, understreket Hansen i sin siste tale til landsrådet.

Talen kan i sin helhet lastes ned fra høyre på siden.