2014

search

Periode

  • År: Måned:

140 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Reagerer på Helsedirektoratets rapport

Helsedirektoratet har i høst hatt sin rapport om legers spesialitetsstruktur og spesialitetsutdanning ute på høring. Legeforeningen reagerer på forslagene i den endelige versjonen som nå er oversendt helsedepartementet.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 5.12.2014 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Ny samarbeidsavtale innen bank og forsikring

Samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og ti andre medlemsforeninger i Akademikerne på den ene side og Storebrand og Danske Bank på den andre side ble signert i dag.

Stortingshøringer om LAR og antibiotikaresistens

Legeforeningen deltok i to stortingshøringer på samme dag og ga sin støtte til dagens LAR-behandling og handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Kunda vant i Høyesterett

Overlege Rastislav Kunda vant frem med sitt krav om erstatning for ærekrenkelse mot Avisa Nordland. Dommen falt tirsdag 9. desember.

Undersøkelse om elektronisk pasientjournal i sykehus

Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journal-systemene utvikles.

Nye retningslinjer for håndleddsbrudd

Norsk ortopedisk forening har nylig utarbeidet retningslinjer for behandling av håndleddsbrudd.

Nordisk seminar om legers helse

Legeforskningsinstituttet (LEFO) inviterer til seminar der temaet er legehelse og legers arbeidskår. Seminaret finner sted 26. januar i Oslo.

Ta bladet fra munnen

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen går foran når han gir klar beskjed om at Norge må bruke mer på helsevesenet, skriver Hege Gjessing i Nordlys.

Nytt telefonsystem i Legenes hus

Legeforeningen har fått et nytt og bedre telefonsystem og ber om forståelse for eventuelle utfordringer i oppstartsfasen.

Regelverk for rus- og avhengighetsmedisin vedtatt

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialist- og overgangsreglene for den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Reglene trer i kraft 1. desember 2014.

Marit Halonen Christiansen ny Ylf-leder

Marit Halonen Christiansen overtar som leder av Yngre legers forening etter Johan Torgersen. Hun trer fra 25. november inn i ledervervet.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 11.11.2014 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Viktig med opplyst prioriteringsdebatt

Norheim-utvalget åpner for en viktig og nødvendig debatt – nemlig hvordan prioritere i stort mellom ulike pasientgrupper. Utvalget skal roses for at vi reiser denne viktige debatten på ny, skriver Hege Gjessing i Dagens Medisin.

Nøkkelhullet må bevares og forbedres

Nøkkelhullsordningen bør være obligatorisk, i tillegg til å bli mer treffsikker, skriver president Hege Gjessing i Bergens Tidende.

- Peker i feil retning

President Hege Gjessing advarte mot konsekvensene av et svakt helsebudsjett i stortingshøringen om statsbudsjettet denne uken.

Riksrevisjonen kritisk til manglende nasjonalt samspill for IKT-prosjekter

Riksrevisjonen kritiserer helsemyndighetenes manglende målstyring for nasjonal IKT-utvikling i sin årlige rapport. Legeforeningen mener kritikken er betimelig og har lenge etterlyst en bedre nasjonal koordinering og finansiering.

Johan Torgersen ny divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

Torgersen tiltrer direktørstillingen for spesialisthelsetjenestedivisjonen i direktoratet 1. januar 2015. Han kommer fra stillingen som leder av Yngre legers forening (Ylf).

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 21.10.2014 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

- Lojaliteten til pasienten veier tyngst

2014 er året som står i grunnlovens og ytringsfrihetens tegn. Det er også året som har vist oss hvor dårlig det kan stå til med ytringsfriheten for helsepersonell i Norge, skriver president Hege Gjessing i Dagsavisen.

140 sider. Side 1 av 7