Norskutdannede legers rettigheter sikret i EØS

Etter trykk fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet fått EU til rette opp i feilen som forhindret norskutdannede leger i å praktisere i EØS-området.

Norskutdannede legers rettigheter sikret i EØS
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Omlegging av turnusordningen medførte at autorisasjon ble gitt uten turnustjeneste for nyutdannede, norske leger etter 1. desember 2012. Endringer i autorisasjonstidspunktet resulterte i at omlag 800 nyutdannede leger ikke fikk fulle rettigheter i EU- og EØS området.

Legeforeningen ble gjort oppmerksom på at departementet ikke utførte de nødvendige endringene i vedlegget til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Etter å ha bedt departementet om å gjøre nødvendige grep for å sikre norskutdannede leger fulle rettigheter, er Legeforeningen tilfreds med EU og ESAs bekreftelse på at disse nå er sikret.

Norskutdannede leger har dermed rett til godkjenning av sin legeutdanning og videre praksis i EU- og EØS-området.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening