2015

search

Periode

  • År: Måned:

131 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

Legeforeningen har etter krevende forhandlinger kommet til enighet med KS om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305).

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 4.12.2015 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Ny rammeavtale for avtalespesialister

Legeforeningen har i høst forhandlet med de regionale helseforetakene om en ny rammeavtale for avtalespesialister, som trer i kraft 1. januar. Legeforeningen har nå utarbeidet kommentarutgave til avtalen.

Avklaring om ny spesialitetsstruktur

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastlagt en modell som tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver i legenes fremtidige spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Legeforeningen skal fremdeles ivareta viktige funksjoner.

Ny dom i Arbeidsretten – vaktfritak for gravide

Legeforeningen var i slutten av november for tredje gang i Arbeidsretten i en sak mot Spekter. Denne gang gjaldt saken vaktfritak for gravide.

Nok en seier i Arbeidsretten

Arbeidsretten ga onsdag Legeforeningen medhold i nok en tvist med arbeidsgiverforeningen Spekter.

Økt samarbeid for å hindre feil bruk av medisiner

Årlig dør rundt 1 000 pasienter fordi de bruker medisiner feil. President Marit Hermansen mener et bedre samarbeid mellom faggrupper er nødvendig for å snu utviklingen.

Positivt for legevakten

President Marit Hermansen roser Akuttutvalgets arbeid som ble lagt frem fredag. Anbefalingene vil kunne gi landets legevakter et etterlengtet løft.

Femte nasjonale evaluering av turnustjenesten

Resultatene fra Legeforeningens landsomfattende nasjonale evaluering av turnustjenesten – den femte i rekken - er nå tilgjengelig.

Tendensiøst om ny sykehusplan

Aftenposten fremstår usedvanlig dårlig orientert i sin leder om nasjonal sykehusplan, skriver president Marit Hermansen i et innlegg i avisen i dag.

Legeforeningen på klimatoppmøtet i Paris

Klimaendringene har alvorlige konsekvenser for befolkningens helse. I dag samles verdens ledere med mål om globale utslippskutt.  

Endringer i utbetaling av praksiskompensasjon

Fra 1. januar 2016 vil praksiskompensasjonen fra Legeforeningen bli utbetalt til den enkelte som et personlig honorar. Oppdragsgiver skal beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av honoraret.

Arbeidsrettssak om vaktfritak for gravide

Legeforeningen møtte i dag i en ny tvistesak i Arbeidsretten. Partene er uenige i tolkningen om vaktfritak for gravide.

Forhandlingene om særavtalen er i gang

Avtalen handler blant annet om vilkår for turnusleger, legevakt og samfunnsmedisin.

Sykehusplan med uforløst potensial

Regjeringen peker på mange store utfordringer ved fremtidens sykehustilbud, men har for lave ambisjoner for de mindre sykehusene.

Sørger med det franske folk

Legeforeningen er rystet over terrorhandlingene som fant sted i Paris fredag kveld.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 11.11.2015 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Legeforeningen vant i Arbeidsretten

Dommen innebærer at sykehuslegers utdanningsfond ikke svekkes – og sikrer dermed at dagens støtte til videre- og etterutdanning opprettholdes.

Nytt kvalitetsregister i kommunene

Legeforeningen støtter regjeringens forslag om et nasjonalt register for helse- og omsorgstjenester i kommunene, men har flere innspill til forslaget.

Ny rammeavtale for avtalepraksis

Tirsdag kveld kom de regionale helseforetakene og Legeforeningen til enighet om ny rammeavtale for avtalepraksis. Enigheten markerer sluttpunktet i en toårig prosess med gjennomgang av rammeverket for ordningen.

131 sider. Side 1 av 7