De svakeste først

De alvorligst syke må prioriteres innen rus og psykisk helse, slår Legeforeningen fast i ny rapport.

Jon HelleMellom en tredjedel og halvparten av befolkningen opplever psykisk sykdom i løpet av livet. Psykisk syke og rusavhengige har en kortere forventet levealder og rammes i større grad av annen sykdom enn resten av befolkningen.

- Det er de aller sykeste som må prioriteres først. Vi etterlyser reformer som bidrar til at denne gruppen får et bedre tilbud, sier visepresident i Legeforeningen Jon Helle.

Legeforeningens rapport «Et fullverdig liv – innspillsrapport om psykisk helse og rus» er nå klar, som er en oppdatert og styrket politisk plattform for foreningen.

- Rusproblemer og psykisk sykdom rammer svært mange, og har ikke vært prioritert i stor nok grad av politikerne. Legeforeningen har dette som et av sine viktigste satsningsområder, sier Helle.

Krever reell satsning

Det er nå bred politisk enighet om behovet for sterkere og mer målrettet forebygging og behandling innen rus og psykisk helse.

- Den sittende regjering har erklært at rus og psykisk helse skal prioriteres. Dette krever en reell satsning. Vi ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet, sier Helle.

For å hindre utvikling av alvorlig sykdom er tidlig behandling avgjørende. Rapporten peker på viktigheten av faglig god behandling og helhetlige tjenester, med et godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

- Alle pasienter må ha rett til å bli vurdert av spesialist og kapasiteten for behandling av de sykeste må styrkes. Dette gjelder både for døgnplasser, poliklinisk og ambulant behandling, sier Helle om noen av forslagene til tiltak.

Legeforeningen understreker at tryggere rammebetingelser er nødvendig for å skape gode behandlingsløp og at forebygging for barn og unge må prioriteres.

- Vår hovedmålsetning er flere år med god helse i befolkningen og å redusere sosiale forskjeller, sier Helle.

Last ned rapporten på høyre side av skjermen.

Mer om emnene


Det er bred politisk enighet om behovet for sterkere og mer målrettet forebygging og behandling innen rus- og psykisk helse-feltet. Legeforeningen ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet.