Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

Legeforeningen har etter krevende forhandlinger kommet til enighet med KS om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305).

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene
colourbox.com

Avtalen gir gjennomslag på viktige punkter, herunder full rett til pensjonsopptjening ved legevaktsarbeid, særskilt regulering av ny bakvaktsordning og en tryggere arbeidshverdag for turnusleger. Den nye avtalen er et resultat av målrettet og strategisk arbeid over lang tid. 

Last ned avtalen på høyre side av skjermen.