Femte nasjonale evaluering av turnustjenesten

Resultatene fra Legeforeningens landsomfattende nasjonale evaluering av turnustjenesten – den femte i rekken - er nå tilgjengelig.

Femte nasjonale evaluering av turnustjenesten
Illustrasjonsfoto Colourbox

Best ut kom Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad, Helse Nord-Trøndelag, Levanger og Oslo universitetssykehus. Lavest kom Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (UNN) og Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Undersøkelsen som ble gjennomført våren 2015, ble sendt ut til 442 leger som avsluttet turnustjenesten i februar/mars. Det ble sendt to elektroniske skjemaer, ett for sykehus og ett for kommunehelsetjenesten. For sykehusene viste undersøkelsen en forbedring sammenliknet med tidligere målinger.  

Resultatene fra kommunehelsetjenesten viste at over 90 prosent av legene som hadde gjennomført tjenesten vurderte den praktiske læringsverdien som god eller svært god. 

Ved spørsmål om ansettelsesprosessen oppga 32 prosent av de som startet i ny ordning på sykehus at de ikke var blitt intervjuet i forbindelse med ansettelsen. Om lag 25 prosent opplevde ikke ansettelsesprosessen som god.

Les undersøkelsen her.

Les også: LEFO står bak landsomfattende turnusevaluering 

 

author

Lise Berit Johannessen
Den norske legeforening