For passivt om folkehelse

Helseministeren vil forske på effekten av flere gymtimer. Men gevinstene er allerede godt dokumentert, mener Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen. I tillegg etterlyser Legeforeningen konkrete tiltak som gjør det enklere å velge sunt.

For passivt om folkehelse
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Norske 15-åringer har aldri vært mindre aktive og antallet overvektige barn og unge har økt jevnt de siste 30 årene. Fredag la helseminister Bent Høie (H) frem ny folkehelsemelding, der regjeringen går inn for et større forskningsprosjekt om fysisk aktivitet i ungdomsskolen.

Risikofaktor for livsstilssykdommer

- Stillesitting er en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdommer og effekten av fysisk aktivitet er i dag er svært godt dokumentert. Regjeringens tiltak er positivt, men vi ser ingen grunn til å vente med å innføre obligatorisk daglig fysisk aktivitet skolen, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing på vegne av Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen.

Kreftforeningen, Idrettsforbundet, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norsk Fysioterapeutforbund står bak alliansen. De har siden 2011 etterlyst forpliktende nasjonale tiltak for å sikre én time daglig fysisk aktivitet i skolen.

- Folkehelsetiltak må være kunnskapsbaserte og regjeringen tar et skritt i riktig retning. Men vi savner en konkret oppfølgingsplan for veien videre. Vi trenger ikke flere «skrivebordsinitiativ» som renner ut i sanden, sier forbundsleder Fred Haltebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

Kan utjevne sosiale forskjeller

Det er tydelige sosiale helseforskjeller i Norge og stor variasjon i forventet levealder. Drøyt tre millioner nordmenn har et for lavt aktivitetsnivå, og særlig befolkningens aktivitetsnivå i hverdagen synker. Stillesitting øker risikoen for sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer.

- Ett av de viktigste tiltakene for å snu denne utviklingen i befolkningen er å øke aktivitetsnivået blant barn og unge. Skolen er den beste arenaen for å starte dette arbeidet. Her favner man alle barn uavhengig av sosial bakgrunn og størrelsen på foreldrenes lommebok, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Flere kommuner har satt i gang ordninger for å sikre at alle elever i skolen får én time fysisk aktivitet om dagen, men langt fra alle.

- Ved å gjøre dette obligatorisk vil det ikke være tilfeldig hvilke barn som får tilbudet, sier Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Skuffende om moms på mat

Regjeringen slår fast at pris påvirker befolkningens matvarevalg. Likevel presenterer de ingen forslag til differensiert momssystem i ny folkehelsemelding.

- Det er skuffende at regjeringen ikke tar grep som vi vet at påvirker folks vaner. Legeforeningen har lenge tatt til orde å fjerne moms på frukt og grønt, og øke avgiften på usunne matvarer, sier Gjessing.

Regjeringen tar i meldingen til orde for at nøkkelhullproduktene skal bli sunnere. Legeforeningen savner mer ambisiøse tiltak.

- Det skjer en dramatisk fedmeutvikling og livsstilssykdommene er i økning. Dette er altfor store samfunnsutfordringer til at vi kan legge ansvaret på enkeltpersoner alene.