Forhandlingene om særavtalen er i gang

Avtalen handler blant annet om vilkår for turnusleger, legevakt og samfunnsmedisin.

Forhandlingene om særavtalen er i gang
Per Kristian Sundnes, KS og president i Legeforeningen Marit Hermansen leder forhandlingene.

Mandag 23. november startet forhandlingene med KS om særavtale SFS 2305. 

Videreutvikling av legevaktreguleringen, herunder krav som følger av ny akuttmedisinforskrift, vil også bli et sentralt tema i forhandlingene.

Det er et mål at partene skal enes om en ny særavtale med virkning fra 1. januar 2016.

author

Lise Berit Johannessen
Den norske legeforening