Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Kirkens Bymisjon, Røde Kors og ni andre organisasjoner.

Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!
Foto: Rebecca Shirin Jafari/Røde Kors

 «Vi oppfordrer regjeringen til å gi papirløse som oppholder seg i Norge reell tilgang til helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper», skriver organisasjonene i et opprop som blir presentert i forbindelse med et seminar i Røde Kors sine lokaler i Oslo onsdag 28. januar kl. 12.

Oppropet blir oversendt helseminister Bent Høie samme dag.

Bak oppropet står Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Amnesty International, Leger uten grenser, Antirasistisk Senter, NOAS, LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse, Norsk Folkehjelp, Den norske legeforening, Den norske jordmorforening og Norsk Sykepleierforbund.

Strider med grunnleggende menneskerettigheter

– I dag har papirløse som oppholder seg i Norge kun rett på øyeblikkelig hjelp, og må betale de faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar. Det betyr at en marginalisert gruppe mennesker som i mange tilfeller lever i nød, har svært begrenset tilgang til medisinsk behandling, sier president i Røde Kors i Norge, Sven Mollekleiv.

Det strider med menneskerettighetene, mener organisasjonene.

– Medisinsk behandling skal baseres på behov. En lovgivning som forskjellsbehandler eller ekskluderer enkelte grupper, er ikke forenlig med grunnleggende menneskerettigheter om likeverd og ikke-diskriminering, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.

Sverige går foran

I oppropet viser organisasjonene til at papirløse barn i Norge ikke har rett til fastlege, og har sterkt begrenset mulighet for oppfølging. Det er i strid med Barnekonvensjonen. Norsk helsepersonell blir dessuten utsatt for et urimelig dilemma når de blir tvunget til å fravike prinsippet om å gi omsorg og medisinsk behandling basert på behov.

At det heller ikke eksisterer en finansieringsordning for livsviktige medisiner og helsehjelp, hindrer at pasientene får øyeblikkelig hjelp, mener organisasjonene.

De oppfordrer derfor helseminister Bent Høie om å se til Sverige, som nylig har utvidet tilgangen til helsehjelp for papirløse migranter.

Praktisk informasjon:

Oppropet, som ligger vedlagt denne pressemeldingen, blir presentert under en markering av at Røde Kors og Kirkens Bymisjon har drevet et helsesenter for papirløse migranter i fem år.

Jubileet markeres med et seminar i Røde Kors sine lokaler i Oslo, Hausmannsgate 7 (Henry Dunant-salen) onsdag 28. januar kl. 09-12.30. Her vil ledere fra mange av organisasjonene som har undertegnet oppropet være til stede.

Oppropet, programmet for markeringen og en oppsummering av erfaringene fra fem års drift av helsesenteret er tilgjengelig på høyre side.

For mer informasjon, kontakt:

Konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland: 90 55 34 59.

Pressevakt i Røde Kors i Norge: 94 87 29 99

For fakta og erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter, kontakt daglig leder Frode Eick: 48 89 05 60

Følg denne lenken for å lese Legeforeningens policynotat om papirløse innvandrere.