Vil sikre god kvalitet på grunnutdanningen

Legeforeningen ønsker mer samarbeid med fakultetene for å sikre god kvalitet på medisinsk grunnutdanning.

Vil sikre god kvalitet på grunnutdanningen
Marit Halonen Christiansen og Stig Slørdahl. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

- Fakultetene gjør en god jobb, men vi kan bidra på områder der de trenger drahjelp og vi kan være en konstruktiv partner. Det sa Marit Halonen Christiansen, som har ledet en arbeidsgruppe i Legeforeningen som har utarbeidet en innspillsrapport om medisinsk grunnutdanning. Rapporten skal utvikles videre før den sendes ut på høring til organisasjonsleddene. - Jeg vil si det så sterkt som at det er avgjørende for kvaliteten på grunnutdanningen at vi som profesjon engasjerer oss og tar ansvar, sa Christiansen videre.

Vil bidra som medspiller

Legeforeningen ønsker å bidra til harmonisering. En forskriftendring er på gang som vil åpne for nasjonale eksamener eller deleksamener. En slik eksamen kan være et bidrag til harmonisering. Videre ønsker Legeforeningen å sikre gode kliniske læringsarenaer.

- Her mener jeg vi som leger og forening har mye å bidra med. Det foreslås også å opprette utdanningspriser som skal gis til de beste utdanningsinstitusjonene. Vi vet etter hvert at noen metoder virker bedre enn andre for å sikre kvaliteten på undervisningen. Såkalte «studentaktiviserende» metoder er bra. Hva med innholdet, og hvordan skal vi sikre at studentene lærer det som er viktig og riktig, spurte Christiansen delegatene.

En annen viktig diskusjon er hvor mange leger Norge bør utdanne selv. Innspillsrapporten tar til orde for 80 prosent. I dag utdannes nesten halvparten av legene i utlandet. I tillegg importeres det mange ferdige spesialister. Christiansen, som selv har studert i utlandet, påpekte at mange utenlandsstudenter er urolige for kommunikasjonsbiten fordi de ofte har kommunisert med pasientene via tolk.

Bør menn kvoteres inn på medisinstudiet?

66 prosent av landsstyret ønsker ikke å kvotere menn inn på medisinstudiet, mens 34 prosent er positive til dette. Dette kom frem da landsmøtedelegatene via mentometerknapper stemte over om de ønsket slik kvotering. I dag er det 65 prosent kvinnelige studenter på de medisinske fakultetene i Norge.

Vi kan bli bedre

- Vi setter stor pris på at dere tar opp kvaliteten på grunnutdanningen og takker for gode innspill, sa Stig Slørdahl, dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU. - Medisinutdanningen i Norge er god, men vi vet at den kan bli bedre. Det er godt samarbeid i hele landet mellom fakultetene, og vi er godt orientert om hva det enkelte fakultet holder på med.

Han sa videre at det er viktig å styrke utdanningsledelsen for å sikre helhetlig kvalitet i det integrerte studieprogrammet. - Bedre oppfølging av studenter og ansatte som underviser er viktig for å gi et pedagogisk løft for vitenskapelig ansatte, understreket han.

NTNU har gjennomgående søyler i medisinstudiet. Kommunikasjonsferdigheter og forebyggende og helsefremmende arbeid er blant fagene som er gjennomgående i alle seks studieårene. Slørdahl mener nasjonal prøve kan være positivt for å sammenlikne eksamensresultatene. - Men det er viktig at den utvikles av fagmiljøene og ikke som «tellekant» for ansettelse til turnustjeneste.

- Min erfaring er at når vi mottar studenter på klinikken for opplæring, er det veldig lite koordinert. Vi vet lite om hvem som kommer, når de kommer og hva de kan. Det bør gjøres en bedre jobb der. Universitetene må snakke med klinkerne. Vi kan ikke tilby den beste opplæringen når studentene som kommer ikke er godt nok informert, påpekte kirurg Olaug Villanger.

Bør utvikle systemer for merittering

Torstein Schrøder-Aasen mener statusen til de som underviser må heves. - Når man ansettes på et universitetssykehus, er det doktorgrader og antall publikasjoner som gjelder og som gir høyere lønn. Legeforeningen bør være med på å utvikle systemer for merittering. Ved ansettelse bør undervisere løftes frem på samme måte som forskere. Kanskje bør merittering inn i lønnsavtalene slik at de får igjen for at de underviser, sa Schrøder-Aasen.

Lisbet T. Kongsvik
Samfunnspolitisk avdeling

Mer om emnene