- Alle barn fortjener denne timen

Barn og unge sitter så mye at det er fare for helsen. Legeforeningen står sammen med en bred front av organisasjoner og politiske partier som mener at tiden er moden for å få innføre mer fysisk aktivitet i skolen.

- Alle barn fortjener denne timen
Illustrasjonsfoto: Colourbox

- Mer fysisk aktivitet i skolen er et helt nødvendig folkehelsetiltak, sier Kari Sollien, leder av Allmennlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Tirsdag 6. september møtte over 100 interesserte opp på seminar på Stortinget for å høre politikere, leger, forskere, idrettsfolk, lærere og kommunalt ansatte diskutere hvordan man best kan få til mer aktivitet i skolen.

- Vi inviterte til åpent seminar for å vise vår utålmodighet, men også hvor langt vi har kommet. Med så mange organisasjoner og politiske partier på laget har vi aldri vært nærmere å få realisert en times fysisk aktivitet i skolehverdagen for alle, sier Sollien.

Bak arrangementet sto Alliansen for fysisk aktivitet i skolen, som består av Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norges Idrettsforbund og Norsk Fysioterapeutforbund, sammen med partiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

- Det er ikke alltid like enkelt å vite hva som skal til for å bedre helsen. Mange tiltak er omdiskutert, og på mange områder trenger vi mer kunnskap. Men er det én ting vi vet, så er det at fysisk aktivitet har en positiv effekt. 

Trenger et tilbud til alle

- Å ikke være i aktivitet er en selvstendig risikofaktor for å få dårlig helse, understreker Sollien.

Hun henviser til at inaktivitet kommer på 5. plass i Folkehelseinstituttets rangering over risikofaktorer for tidlig død.

- Inaktivitet er nå en større risikofaktor enn høyt blodtrykk og høyt blodsukker.

Som fastlege på Toten møter Sollien mange pasienter med ulik bakgrunn og ulike vaner i hverdagen.

- Vi leger har et ansvar for å veilede og hjelpe mange av pasientene våre til å legge om levevanene sine og få bedre livskvalitet. Vi kan gjøre mye – men helse skapes først og fremst der vi lever livene våre. Skolen er en viktig del av barn og unges liv.

Det er også et viktig utjevnende aspekt ved å innføre obligatorisk fysisk aktivitet i skolen, mener Sollien:

- Hvilken familie vi blir født inn i vil i stor grad påvirke helsen vår for resten av livet. Derfor mener jeg at fellesskapet har et ansvar for å gi alle en god start – og en god fortsettelse.

Enkelte kommuner og skoler har allerede innført daglig fysisk aktivitet. Men Sollien mener at det ikke er nok.

- Det er allerede store forskjeller mellom kommuner i levealder og andre mål på folkehelsen. Et forpliktende mål om én time fysisk aktivitet for alle barn og unge vil redusere noen av disse forskjellene. Denne viktige timen fortjener alle skoleelever uavhengig av hvilken kommune de tilfeldigvis bor i eller skolekrets man sogner til.

Folk flest støtter forslaget

Sollien undrer seg over at et tiltak som vi nå vet virker, enda ikke er innført.

- Både eksisterende forskning, utallige rapporter og sunn fornuft taler for seg, sier hun.

- I tillegg har vi befolkningen med oss. Ni av ti støtter forslaget om å innføre fysisk aktivitet i skolen. Nå er det politisk handling som gjelder.

Lederen i Allmennlegeforeningen forstår at flere er skeptiske til nye tiltak, men mener argumentene for veier tyngst:

- Man skal tenke nøye gjennom hvilke tiltak man bør bruke penger på, men å investere i barns helse er kanskje noe av det lureste vi som samfunn kan bruke penger på, sier Sollien, før hun legger til:

- Men jeg mener vi ikke har råd til å la være.