Feil kur for DPS

- Reformen med ny DPS-struktur fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe, skriver Mental Helse Ungdom, Psykologforeningen og Legeforeningen i en felles kronikk.

Feil kur for DPS
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Martine Antonsen, landsleder i Mental Helse Ungdom, Tor Levin Hofgaard, president i Psykologforeningen, og Marit Hermansen, president i Legeforeningen, advarer i en felles kronikk på Dagens Medisin om reformen med ny DPS-struktur:

«Regjeringens forslag om kommunalisering av distriktpsykiatriske sentre (DPS) er et løst fundert eksperiment som setter den helhetlige oppfølgingen av pasientene i spill. Det er et signal som er vanskelig å forstå, ikke minst fordi det kommer fra en regjering hvis slagord er «pasientens helsetjeneste».

Regjeringen vil forsøke å la kommuner overta driftsansvaret for DPS fra sykehusene. Vi, som representerer både brukerne av psykisk helsevern og to av de store profesjonene som jobber der, mener at helsemyndighetene er på villspor. Denne reformen fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner, enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe.

Ved å splitte opp tjenestene, risikerer vi at fibrene ryker i samarbeidslinjene til somatikken. Dette vil svekke en helhetlig ivaretakelse av pasienten, stikk i strid med regjeringens egen politikk. Situasjonen blir ikke mindre alvorlig når vi vet at personer med psykiske helseproblemer er overrepresentert i de somatiske helsestatistikkene og har lavere antatt levealder enn resten av befolkningen».

Kronikken sto på trykk 10. juni og kan leses i sin helhet på DMs nettsider.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening