Ser med uro på unødig lidelse

Legeforeningen forventer at flyktningers rettigheter etterleves og anbefaler ikke bruk av usikre metoder for aldersbestemmelse.

Ser med uro på unødig lidelse
TVILSOM PRAKSIS: Røntgen av håndrot blir benyttet til å fastsette unge asylsøkeres alder. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rådet for legeetikk behandlet nylig en klage knyttet til aldersbestemmelse av enslige, mindreårige asylsøkere. Rådet er et uavhengig organ i spørsmål vedrørende legeetikk, og har en rådgivende funksjon overfor Legeforeningens sentrale organer og medlemmer. Avgjørelsen i Rådet gjenspeiler at Legeforeningen over lengre tid har vært kritisk til de omtalte testene. På eget initiativ frarådet foreningen bruk av metodene i 2010. Dette står fremdeles ved lag.

- Vi anbefaler at leger ikke deltar i aldersvurdering av unge asylsøkere. Om en asylsøker er over eller under 18 år har stor betydning for behandlingen av søknaden. Skal leger gjøre medisinske vurderinger som kan få så store konsekvenser, må vurderingene baseres på metoder som vi har belegg for å stole på. Det er ikke tilfellet her, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Kan ikke kvalitetssikres

Metoden som blir benyttet på vegne av myndighetene for å fastsette alder er røntgen av håndrot og tannundersøkelser.

- Det hefter stor usikkerhet ved metoden og det kan stilles spørsmålstegn ved i hvor stor grad samtykke til slike undersøkelser er informert og frivillig. Bruk av metoden kan føre til brudd på menneskerettighetene, sier Hermansen.

UDI har uttalt at de ønsker å se på muligheter for bedre kvalitetssikring av arbeidet. Dette er Legeforeningen kritisk til.

- Det blir ikke noe bedre når utgangspunktet ikke er godt nok, sier Hermansen.

Flyktningers helse på agendaen

Flyktningers helse er et høyaktuelt tema internasjonalt. Den verdensomspennende sammenslutningen av legeforeninger, World Medical Association, har uttalt seg om legers rolle.

- Vi mener at leger har et ansvar for å bistå med adekvat medisinsk støtte til alle migranter, uttalte WMA-president Ketan Desai i forbindelse med den årlige markeringen Global Candlelight Vigil den 18. desember. Lysvaken holdes til minne om migranter som har mistet livet det siste året.

Temaet har også blitt løftet frem i Legeforeningen ved flere anledninger. I mai vedtok landsstyret en egen resolusjon om migranters helse.

Foreningen "ser med stor uro på unødig lidelse som skapes gjennom håndteringen av migrasjonsstrømmene etter de siste års humanitære katastrofer", lyder det i resolusjonsteksten som avsluttes med en understreking av at foreningen "forventer at menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen etterleves i møte med flyktninger og andre mennesker i nød."

Julie Kalveland
Samfunnspolitisk avdeling

Mer om emnene