Akademikerne helse i sykehus-streik

- Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige, både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Akademikerne helse i sykehus-streik
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Akademikerne har i dag tatt ut 194 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset i streik. Dette er leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Streike- uttaket er svært moderat, og setter ikke liv og helse i fare. Kreftbehandling, psykisk helse og barn vil ikke bli rammet.

Rune Frøyland- Akademikerne vil fortsette streiken til vi har fått på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. Vi sier et kraftfullt nei til Spekters krav om individuelt fastsatte arbeidsplaner fordi det vil gi flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket pasientsikkerhet. Det er uansvarlig, sier Frøyland.

Han mener Spekters individuelle ordninger gjør det umulig for de tillitsvalgte å kontrollere forsvarligheten, og at dette også åpner for å presse den enkelte lege, særlig de mange som har midlertidige stillinger.

Streiken trappes opp med ytterligere 119 medlemmer ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital på fredag. I løpet av uken vil altså 313 medlemmer ved ni sykehus være i streik.

Se video om viktigheten av årets oppgjør her. 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse mob. 450 30 522

Pressekontakt Knut Braaten, Legeforeningen mob. 980 47 951

Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne mob. 951 43 760