Akademikerprisen til Dag Berild

- Berild har vært en ledende stemme i offentligheten, og har med sin forskning bidratt til å sette resistenstrusselen på dagsorden, sier juryleder Curt A. Lier om årets prisvinner.

Akademikerprisen til Dag Berild
ÅRETS VINNER: Professsor og overlege Dag Berild har vært en drivkraft for å redusere bruken av antibiotika. FOTO: Akademikerne

Antibiotikaresistens er en av verdens største helsetrusler. Fortsetter dagens utvikling vil ikke antibiotika lenger kunne ta livet av bakterier. Da kan vanlige infeksjoner bli dødelige. Antibiotika er også en forutsetning for standardoperasjoner og all avansert medisin. En slik utvikling vil få dramatiske konsekvenser for vår helse. Berild er svært glad for å motta prisen.

- Jeg er overrasket og svært glad for å motta prisen. Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet. Myndighetene er på vei til å forstå alvoret med antibiotikaresistens nå, og jeg håper at denne prisen kan bidra til ytterligere fokus, sier Berild.

Juryen skriver i sin begrunnelse at Berild har vært en viktig drivkraft for at det i dag arbeides systematisk med å forbedre, som vil si å redusere bruken av antibiotika – og for at både politikere, helsemyndigheter og ansatte i helsetjenesten nå viser handlekraft.

Kvalitetssikring i helsevesenet handler om implementering av forskningsresultater. Det har norske politikere tatt innover seg og synsingens tid bør nå være forbi. Min og andres forskning har vist at det er stort forbedringspotensial også i Norge, og at det går an å gjøre noe med problemet, sier Berild.

Debatten om antibiotikaresistens har pågått i Norge i hele år, og Berild har markert seg på flere arenaer.

- Berilds akademikerstemme har vært tydelig og har medvirket til at myndighetene nå har tatt denne problematikken på alvor. Resistens er ikke lenger en fremtidig trussel – det er en realitet som observeres overalt i verden. Juryen mener at Berilds forskning, og hans bidrag til å sette en av de store samfunnsutfordringene på dagsorden, gjør ham til en verdig vinner av Akademikerprisen 2016, sier Lier.

Akademikerprisen blir delt ut på Akademikernes høstkonferanse, 27. oktober 2016 på Ingeniørenes Hus. Berild mottar en skulptur av Nico Widerberg og en pengesum på 100.000 kroner.

For mer informasjon kontakt:

Curt A. Lier, juryleder for Akademikerprisjuryen Mob: 480 84 587

Kenneth Karlsen, kommunikasjonsrådgiver Akademikerne Mob: 976 93 557

Dag Berild, overlege og professor Mob: 959 03 776