Brudd mellom Akademikerne og Spekter

Partene har konstatert at det ikke var oppnådd enighet i forhandlingene om overenskomstens del A2.

Brudd mellom Akademikerne og Spekter
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er nå meldt brudd mellom Akademikerne og Spekter i hovedoppgjøret. Oppgjøret går dermed til mekling.

Oppgjøret omhandler overenskomstområde 4 (Lovisenberg) og 10 (Helseforetakene).

Det er avtalt at mekling vil skje etter 15. august. Oppdatering 15. juni: Meklingsdatoer er fastsatt til mandag 5. og tirsdag 6. september.

Ytterligere informasjon kan leses på Akademikernes nettsider.