Dokumenter avslører skittent dobbeltspill

Norske sykehus planlegger omfattende og dramatiske endringer i dagens vaktordninger. Det viser interne dokumenter fra flere regionale helseforetak. - Sykehusene sier en ting, men gjør noe helt annet, sier president Marit Hermansen.

Dokumenter avslører skittent dobbeltspill
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Akademikerne helse har kommet over interne dokumenter fra flere regionale helseforetak (RHF) som viser at planleggingen av endrede vaktordninger i sykehus har kommet svært langt, og dramatisk mye lenger enn hva som er kommunisert. Det er disse vaktordningene som er stridens kjerne i den betente sykehusstreiken som nå pågår.

Marit Hermansen- Dokumentene viser at Spekter og arbeidsgiver i sykehus driver et bevisst og kynisk dobbeltspill. De har hele tiden forsikret oss om at arbeidstakerne skal få delta i utformingen av vaktplanene og at de ikke planlegger store endringer i dagens praksis. Nå viser det seg at de er klare til å rulle ut nye ordninger uten at arbeidstakerorganisasjonene sentralt er informert, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Sykehusenes omfattende planer om endrede vaktordninger har ikke vært nevnt med et ord under årets forhandlinger som endte i streik den 7. september. Planene har heller ikke vært diskutert i den arbeidsgruppen som ble nedsatt etter tariffoppgjøret i 2014 for å utrede nye arbeidstidsordninger.

- Dokumentet skaper sterke reaksjoner blant de ansatte i sykehus, og skaper betydelig og vedvarende uro og motstand. Jeg opplever at vi føres bak lyset og at Spekter og sykehusene har hatt som mål å innføre et nytt arbeidstidsregime under radaren. Jeg kan ikke forstå at dette kan ses som annet enn et utslag av en HR-linje som setter både helseministeren som eier og direktørene i sykehus sjakk matt, sier Hermansen.

Det er styringslinjene i dagens foretaksmodell som tillater denne praksisen. Dermed rammes både arbeidsmiljø og faglig ledelse av sykehusene. Hermansen mener dette er en svært farlig linje å legge seg på.

- Det er på tide at helseministeren tilkjennegir sine forventninger til arbeidsgiverpolitikken ved norske sykehus, sier hun.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

President Marit Hermansen, Legeforeningen og nestleder Akademikerne helse, mob. 916 41 239
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760