Forhandlingene om sykehuslegenes A2-del i gang

- Vi må ha en avtale som styrker kvaliteten og pasientbehandlingen – og ikke svekker den, sier president Marit Hermansen.

Forhandlingene om sykehuslegenes A2-del i gang
Marit Hermansen og Anne-Kari Bratten i Spekter. Foto: Julie Kalveland.

Forhandlingene med Spekter om Legeforeningens sentrale overenskomst for sykehusleger, startet onsdag 18. mai. Forhandlingene omfatter alle helseforetak i Spekter (område 10), og Lovisenberg (område 4). Oppstarten fant sted i Spekters lokaler i Oslo.

Krever tillit

- Det er viktigere enn noen gang at vi blir enige om en avtale som gir bedre pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. Skal arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finne gode løsninger, krever det tillit mellom partene, sier Marit Hermansen.

Tirsdag formiddag overleverte Legeforeningen notatet som beskriver hovedutfordringene i sykehus og Legeforeningens behov for endringer i A2-delen. Temaer er legers arbeidstid og arbeidsvilkår, muligheten til å utøve godt pasientrettet arbeid og faglig utvikling.

Stor arbeidsbelastning

I forbindelse med forhandlingene har Legeforeningen gjennomført en kartlegging av legers arbeidstid. Dette for å ha oppdatert kunnskap om utviklingen i sykehusene og legenes arbeidsvilkår.

- Vi får mange tilbakemeldinger om at intensiteten og belastningen på jobb øker. Vi må derfor ha et særskilt blikk på tiltak som gjør at dette ikke går utover de ansatte. En utvikling med stadig flere individualiserte arbeidstidsavtaler mellom arbeidsgiver og den enkelte lege, er ikke en god eller bærekraftig løsning, sier Hermansen.

- Sykehusleger har svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler. For å bevare forsvarlige arbeidsvilkår i sykehus, er det viktig at legene selv er delaktige i arbeidstidsplanleggingen. Det må legges til rette for dette i de kollektive, lokale avtalene. 

Om hovedoppgjøret

Den nasjonale sykehuslegeavtalen er en sentral del av overenskomsten i Spekterområdet, som består av fem trinn. Neste trinn er lokale forhandlinger i helseforetakene, før hele overenskomsten sluttføres sentralt. Hovedoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak (område 10) og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (område 4).