Ingen renteøkning for Akademikernes medlemmer

Danske Bank har besluttet å øke utlånsrenten med 0,15 prosentpoeng. Renteøkningen gjelder ikke for medlemmer i Legeforeningen og øvrige Akademikerforeninger.

Ingen renteøkning for Akademikernes medlemmer

Lånerenta til ordinære kunder i Danske Bank utgjør etter endringen 2,25 prosent for Boliglån Ung, og 2,6  prosent for ordinære kunder, mens Medlemmer i Legeforeningen og andre medlemmer i Akademikerne har lånerente på hhv. 1,9 prosent og 1,99 prosent.

Danske Bank øker også renta på enkelte innskuddsprodukter.

 

Mer om emnene