Kompetansekrav for alle spesialiteter ute på høring

Helsedirektoratet har nå lagt frem forslag til læringsmål for morgendagens spesialister.

Kompetansekrav for alle spesialiteter ute på høring
NY ORDNING: Med forslag til nye læringsmål er man ett skritt nærmere den nye modellen for spesialistutdanningen.

Spesialistutdanningen er under omlegging og som et ledd i den nye modellen utarbeides konkrete læringsmål for utdanningen innen hver spesialitet. Fredag 16. desember la Helsedirektoratet ut forslag til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter på høring. Læringsmålene er utarbeidet av Legeforeningens spesialitetskomiteer.

- Det ligger et svært omfattende arbeid bak forslagene som nå sendes ut på høring. Våre spesialitetskomiteer har gjort en systematisk gjennomgang av innholdet i spesialitetene og formulert forslag til læringsmål, obligatoriske læringsaktiviteter og vurderingsmetoder for hver enkelt spesialitet, sier president Marit Hermansen.

Korte frister og høyt tempo

Læringsmålene beskriver hva den enkelte legespesialistSTOLT: - 360 komitemedlemmer fra hele landet har jobbet opp mot korte frister og i høyt tempo, sier president Marit Hermansen. skal kunne, forstå og være i stand til å utføre etter endt utdanning. De endelige læringsmålene vil legges til grunn for planleggingen av utdanningsløpene, i hver utdanningsvirksomhet og for den enkelte lege. Arbeidet med læringsmålene startet i mars etter oppdrag fra Helsedirektoratet og har vært gjennomført i ekspressfart. Hermansen er takknemlig overfor kollegaene som har stått på.

- 360 komitemedlemmer fra hele landet har jobbet opp mot korte frister og i høyt tempo. I samarbeid med de fagmedisinske foreningene har de gjort en kjempejobb. Jeg er veldig stolt over å representere en organisasjon som evner å mobilisere og levere et så gjennomarbeidet og faglig sterkt produkt på så kort tid.

Verdifull kompetanse

Det har vært et sterkt engasjement i foreningen og tett dialog med myndighetene for å sikre at innholdet i spesialistutdanningen holder optimal faglig standard.

- Vi har et sterkt ønske om å bidra for å sikre utdanning av leger som er godt rustet til å møte fremtidens helsevesen, sier Hermansen.

- Den solide leveransen til Helsedirektoratet viser at spesialitetskomiteene har en kompetanse og gjennomføringskraft som er verdifull i utviklingen av spesialistutdanningens innhold og kvalitet.

Høringen er nå tilgjengelig på Helsedirektoratets sider og vil bli sendt på intern høring i Legeforeningen.

Julie Kalveland
Samfunnspolitisk avdeling

Mer om emnene