Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag
Landsstyremøtet finner sted på "Hotellet øverst i Holmenkollen". Foto: Soria Moria Hotell og Konferansesenter

Tirsdag 24. mai åpner Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria Hotell og Konferansesenter. Den formelle åpningen skjer gjennom kunstneriske innslag, prisutdelinger og åpningstalen til president Marit Hermansen.

De neste tre dagene er det dermed duket for debatter, diskusjoner og helsefaglig fellesskap delegatene i mellom.

Viktige veivalg for norsk helsetjeneste

Torsdag 26. mai inviterer Legeforeningen sentrale politikere til debatt for å diskutere viktige helsepolitiske utfordringer.

Helseministeren varslet at befolkningen skulle merke at landet har fått ny regjering. Høyre og Frp har snart hatt regjeringsmakten i en hel stortingsperiode. Hvor står egentlig den norske helsetjenesten i dag? Hvilke planer har vi for en fremtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste, i møte med en tid der omstilling, prioritering og effektivisering står i høysetet?

Disse og andre avgjørende spørsmål vil diskuteres av panelet som i år består av helseminister Bent Høie (H), andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Torgeir Micaelsen (Ap) og første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp).

Foretaksmodell og medisinskfaglig ledelse i kommunene

I løpet av uken vil landsstyremøtet behandle en rekke sentrale saker.

Onsdag 23. mai skal blant annet foretaksmodellen opp til diskusjon for landsstyret. Regjeringen har som kjent nedsatt Kvinnsland-utvalget, som skal se nærmere på nye modeller for organiseringen av helseforetakene. Legeforeningen vedtok i 2015 «Bedre styring, organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten» som eget satsingsområde. I den anledning har foreningen iverksatt et eget eksternt utredningsarbeid som skal se nærmere på alternativer til dagens modell. Helseøkonom Jon Magnussen kommer til landsstyret for å presentere rapporten, og ikke minst, diskutere funnene med landsstyret.

Et annet satsingsområde som skal diskuteres er styrkingen av den medisinskfaglige ledelsen i primærhelsetjenesten. Sentralstyremedlem Ole Johan Bakke vil her legge frem den foreliggende rapport om lederutdanning for primærleger. Landsstyret vil så diskutere hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å styrke kommunenes medisinskfaglige ledelse.

Legeforeningen ønsker med dette alle velkommen til årets landsstyremøte.

Legeforeningens landsstyremøte 2014 finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo, i perioden tirsdag 24. mai kl. 11.00 til torsdag 26. mai kl. 16.00.

Fullstendig program for landsstyremøtet er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/landsstyremote.