Legeforeningen følger utviklingen i Polen nøye

Helse- og omsorgsdepartementet er nå i dialog med polske myndigheter.

Legeforeningen følger utviklingen i Polen nøye
Foto: Colourbox

ANSA fraråder i disse dager nordmenn å studere medisin i Polen. Frarådingen kommer etter et lovforslag til ny studiemodell i medisin i Polen. Det nye forslaget til studiemodell går blant annet ut på at det vil bli stilt krav til språkkunnskaper på et høyt nivå (B2-nivå) for gjennomføring av praktisk tjeneste av 13 måneders varighet. Dette er vilkår for å få polsk autorisasjon, som igjen er en forutsetning for å søke norsk turnustjeneste.

Da den nye turnustjenesten ble innført i Norge i 2012, ble samtidig oppbygningen av medisinstudiet endret slik at det ble gitt autorisasjon ved cand. med. For å kunne søke norsk turnusplass må man som hovedregel ha autorisasjon som lege. Polen hadde på dette tidspunktet en studiemodell der man måtte ha turnustjeneste eller tilsvarende for å oppnå autorisasjon som lege. Det utelukket de som hadde studert i Polen fra å søke norsk turnustjeneste. Det ble derfor innført en overgangsordning i Norge som sikret denne gruppen en turnuslisens, for gjennomføring av norsk turnustjeneste, der det gis autorisasjon etter gjennomført og bestått turnustjeneste.

Overgangsordningen gjelder studenter som søker om turnuslisens før 1.1.2019. Det innebærer at cand. med. som ikke har gjennomført studiet innen den tid vil falle utenfor med mindre de har autorisasjon. Situasjonen for studentene i Polen kan utløse behov for rask etablering av overgangsordninger eller andre løsninger.

Helse- og omsorgsdepartementet informerer på sine nettsider om at helseministeren har tatt kontakt med polske myndigheter med mål om å finne løsninger som gjør at norske studenter fortsatt kan studere medisin i Polen.

Legeforeningen følger saken nøye, og vil gi oppdatert informasjon når denne foreligger.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening