Pasientsikkerheten trues

Arbeidsgiverforeningen Spekters forslag om å individualisere arbeidstiden på norske sykehus  rammer pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet, skriver Knut Aarbakke, avtroppet leder i Akademikerne.

Pasientsikkerheten trues
Knut Aarbakke. Foto: Akademikerne

Morgendagens arbeidsliv vil ikke være som dagens. Globalisering, automatisering og digitalisering skaper store endringer i måten vi jobber på. Derfor er det så viktig å ha ett fast punkt; de beste endringene skapes i dialog mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene.

Jeg er svært bekymret for situasjonen ved norske sykehus der Spekter nå vil at spørsmålet om arbeidstid skal defineres som arbeidsgivers styringsrett. Akademikerne er ikke mot unntak fra arbeidsmiljøloven, men forutsetningen er at de hjemles i en kollektiv avtale. Akademikerne er positive til utvidelser lokalt, så lenge de er basert på avtaler med tillitsvalgte.

Det er gode grunner for at vi har begrensninger for arbeidstidens lengde. Altfor lange arbeidsdager går ikke bare ut over arbeidstagernes egen helse. For mange og for lange dager på sykehusene går også ut over pasientsikkerheten og behandlingskvaliteten. Som Arbeidstidsutvalget skrev tidligere i år: «Funnene til nå tilsier at risikoen (for feilhandlinger) øker med 50 prosent ved ti timers skift sammenlignet med åtte timer, og med 100 prosent ved 12 timers skift».

Det er nå to måneder til meglingen i sykehusoppgjøret. Jeg håper myndighetene og arbeidsgiver bruker sommeren til å tenke seg godt om. Akademikerne er villige til å diskutere mye, men vi ofrer ikke pasientsikkerhet og arbeidstagernes helse.

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag 12. juli.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening