Pris til legeforskning

En artikkel basert på et innlegg fra LEFOs internasjonale forskersymposium i 2014, er kåret til beste artikkel om medisinsk profesjonalitet i USA. Legeforeningen bidro med finansieringen av symposiet.

Pris til legeforskning
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er American Board of Internal Medicine som har kåret artikkelen Physician Satisfaction and Physician Well-being: Should Anyone Care? til den beste av sitt slag. Artikkelen drøfter betydningen av legers helse og jobbtilfredshet for kvaliteten ved det medisinske arbeidet. Den sto på trykk i et spesialnummer av Professions and Professionalism som ble publisert i fjor (nr. 1/2015: Professional Satisfaction and the Quality of medical care). En av LEFOs seniorforskere, Berit Bringedal, var gjesteredaktør av nummeret.

Ved hjelp av finansiering fra Norges Forskningsråd, Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, arrangerte LEFO sommeren 2014 et internasjonalt symposium om forholdet mellom legers profesjonelle tilfredshet, kvalitet på behandlingen og styring og organisering av helsetjenesten.

Inviterte forskere fra Europa og USA holdt forhåndsbestilte innlegg om ulike sider ved problemstillingen. Innleggene ble senere omarbeidet til åtte originalartikler og tre kommentarer i nummeret av Professions and Professionalism.

Les mer på LEFOs nettsider.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening