Sonderingen mellom partene har brutt sammen

Samtalene mellom Spekter og Akademikerne førte ikke frem, og streiken i sykehusene fortsetter dermed med full styrke.

Sonderingen mellom partene har brutt sammen
Foto: Akademikerne

- Vi er overrasket over at Spekter sier nei til vårt forslag som både hadde sikret et kollektivt vern og en lengre planleggingshorisont, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

De siste dagene har det vært samtaler mellom Spekter og Akademikerne om mulige løsninger på streiken. I samtalene foreslo Akademikerne en løsning som sikrer en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, og samtidig løser problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter for arbeidsgiversiden. Denne løsningen har Spekter avvist.

- Jeg er svært overrasket over at arbeidsgiver sier nei til en løsning som er god – både for sykehusene, de ansatte og pasientene. Spekter ignorerer dermed budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må baseres på et kollektivt system. Dette rokker ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland.

Streiken har for lengst gått fra å dreie seg om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.

- En samlet fagbevegelse, arbeidslivsforskere, og et stort flertall i befolkningen sier nei til sykehusenes farlige plan. Motstanden kommer til å vokse ytterligere etter sammenbruddet i dag. Jeg beklager overfor pasientene at det ikke har vært mulig å komme til en løsning, sier Frøyland.

Akademikerne har nå 569 medlemmer i streik ved 13 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer og samfunnsvitere.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760