Uredelig om arbeidstid

Partene i arbeidslivet må ha tillit til hverandre for å løse utfordringene sykehusene står overfor. Da er det svært alvorlig at Spekters Anne-Kari Bratten farer med uetterrettelige påstander, skriver president Marit Hermansen i Dagens Næringsliv. 

Uredelig om arbeidstid
TILLIT: Marit Hermansen tilbakeviser uetterrettelige påstander. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Partene i arbeidslivet må ha tillit til hverandre for å løse utfordringene sykehusene står overfor. Da er det svært alvorlig at Spekters Anne-Kari Bratten farer med uetterrettelige påstander (DN 20. august).

Legeforeningen har under forhandlingene vært tydelige på at vi gjerne diskuterer alle forhold, inkludert økonomi, men at det kollektive vernet for landets sykehusleger må bestå. Dette faktum hopper både Bratten og DN på lederplass (23. august) bukk over.

Dersom rammene for uforutsette vakter er så avgjørende som Bratten hevder, er det mildt sagt paradoksalt at Spekter avslo å diskutere nettopp dette i forhandlingene. Selvmotsigelsen blir komplett når Bratten samtidig påstår at det er «kjernen» i bruddet mellom partene.

Sykehusleger har blant de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven i Norge. Våre medlemmer jobber mye, noe sykehusene er helt avhengig av for å gå rundt. Legeforeningen har derfor ansvaret for å sikre at legene har et avtalefestet kollektivt vern, slik at arbeidsbyrden fordeles på en forsvarlig måte.

Spekter vil utradere det som har vært gjeldende praksis i flere tiår og med det påføre legene en enda tyngre arbeidsbelastning. Det er uforsvarlig og vil kunne ramme pasientsikkerheten. Dette er kjernen i konflikten.

Innlegget er publisert på Dagens Næringslivs nettsider og på papir torsdag 25. august.