Søkeresultat: Fond og legater

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Legeforeningen vant i Arbeidsretten

Dommen innebærer at sykehuslegers utdanningsfond ikke svekkes – og sikrer dermed at dagens støtte til videre- og etterutdanning opprettholdes.

Ny rente i Lånefondet

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt at den nye renten er 4,25 prosent.

Refusjon av reguleringspremie

Styret i Premiereguleringsfondet har vedtatt å refundere den årvisse kostnaden for leger som har hatt ansatte med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Refusjon av reguleringspremie for 2012

Det er igjen tid for å søke om refusjon av premiereguleringskostnader for leger som har hatt ansatte med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Reduserte ytelser fra Utdanningsfond II

Stadig økende utbetalinger uten tilsvarende økning av inntektene tvinger Utdanningsfond II til å redusere kursrefusjoner for privatpraktiserende leger.

5 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Fond og legater