Søkeresultat: Helserett

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

48 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Menneskerettsdomstolen avviser klagen fra Avisa Nordland

Domstolen i Strasbourg avviser ny behandling av Høyesterettsdommen som ga kirurgen Rastislav Kunda medhold i saken mot Avisa Nordland.

En seier for kollektivt vern

- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen.

Kritisk til informasjon på Legelisten.no

Legeforeningen mener offentliggjøring av reaksjoner fra Statens helsetilsyn på Legelisten.no, kan gjøre mer skade enn nytte.

Kundas anke slapp inn i Høyesterett

Høyesterett har besluttet at de vil ta inn overlege Rastislav Kundas anke til behandling. Det er Legeforeningen fornøyd med.

Fjerner henvisningen til abort

Forslaget regjeringen og KrF la fram onsdag skal ivareta både abortsøkende kvinners rettigheter og hensynet til legers samvittighetsgrunner.

Prinsipiell seier i Høyesterett

Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvet i alle rettsinstanser. Nå er han fullstendig frifunnet av Høyesterett.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

Legeforeningen i tre stortingshøringer

Vold i nære relasjoner, psykisk helsevern og pasient- og brukerrettigheter sto på agendaen da Legeforeningen var i Stortinget denne uken.

Opplæring i sykmeldingsarbeid: Egenerklæring må sendes elektronisk

En del leger sender egenerklæring om fullført opplæring i sykmeldingsarbeid som brevpost. Men egenerklæringen må sendes elektronisk til Nav.

Obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid

Som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen, må leger som har rett til å sykmelde kunne dokumentere god kunnskap om sykmeldingsarbeid fra 1.1. 2013.

Nye sykefraværsregler

Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk 24. februar 2010 en ny IA-avtale. Avtalen følges fra 1. juli opp med nye krav til både arbeidsgiver, sykmelder og den som er syk.

Pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker

Er Norge i ferd med å lage et byråkratisk og tungvint klagesystem?

- Ingen generell reservasjonsrett for helsepersonell

Legeforeningen mener at fastleger ikke kan reservere seg mot å henvise homofile og lesbiske par til assistert befruktning eller forskrive prevensjon til pasienter.

Støtter ikke at utilregnelige personer skal legges inn i helsetjenesten når de ikke er syke eller skal gis helsehjelp

Legeforeningen mener at utilregnelige som begår vedvarende samfunnsskadelig kriminalitet ikke skal legges inn i helsetjenesten,  men skal tilbys rehabiliterende tiltak i regi av kriminalomsorgen.

Ønsker å bevare dagens meldeordning for alvorlige hendelser

I tillegg foreslår Legeforeningen etablering av en meldeordning om alle avvik som skal gå fra helsepersonell.

Forskriftsendring skal sikre likebehandling

- Legeforeningen er fornøyd med at myndighetene nå vil klargjøre hvilken rett personer uten lovlig opphold har til helsetjenester, sier Torunn Janbu.

Papirløse personers rett til helsehjelp

- Myndighetene må sørge for papirløses rett til helsehjelp. Det gir både Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) klart uttrykk for.

Fra presidenten: To lover og en plan

Helseministeren har varslet to lovforslag og én helseplan i høst. Legeforeningen har allerede gitt mange innspill, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet.

Alle skal sikres nødvendig helsehjelp

- Alle skal være sikre på at de får nødvendig helsehjelp når de trenger det, også i ferietiden, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

Kritisk til heroin som behandlingstiltak

Å benytte heroin som substitusjonsalternativ vil være feil ressursbruk og ikke gi noen reell opptrapping av rusomsorgen, mener Legeforeningen.

48 sider. Side 1 av 3

search

Emner

Fjern Helserett