Søkeresultat: Internasjonalt

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

99 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Ole Johan Bakke valgt inn i Den europeiske legeforening

Bakke ble lørdag 10. november valgt som visepresident i Den europeiske legeforening (CPME) for perioden 1.1.2019- 31.12.2021.

Landsstyret fordømmer krigføring mot helsetjenester

Landsstyret stilte seg enstemmig bak et resolusjonsforslag mot krigføring som rammer helseinstitusjoner og strider med internasjonal humanitærrett.

Sprengte barometeret

Givergleden var overveldende da MedHum (Medisinstudentenes Humanitæraksjon) satte i gang årets legestafett under landsstyremøtet.

Hvert barn er en mulighet

Legeforeningen støtter årets TV-aksjon som går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

FNs traktat mot atomvåpen

Verdens legeforening (WMA) og Leger mot atomvåpen (IPPNW) kommer nå med en felles uttalelse i forbindelse med signering av avtalen om forbud mot atomvåpen.

Tyrkisk lege dømt, men løslatt

The World Medical Association krever at anklagene mot legen Serdar Küni frafalles med umiddelbar virkning.

Ser med uro på unødig lidelse

Legeforeningen forventer at flyktningers rettigheter etterleves og anbefaler ikke bruk av usikre metoder for aldersbestemmelse.

Verdensføderasjonen for anestesileger har fått norsk president

Anestesilege Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, ble denne uken valgt til president for anestesiologenes verdensføderasjon.

Nordmann ny allmennlege-president i Europa

Anna Stavdal (57) vil jobbe for økt politisk innflytelse som leder for WONCA Europe.  

Sverige må innføre egen fastlegeordning

En svensk fastlegeordning vil kreve nasjonal reform, men det norske eksemplet viser at det går, skriver Marit Hermansen og Heidi Stensmyr, leder i den svenske legeforeningen, i Svenska Dagbladet.

Engelske leger streiker over uforsvarlige kontrakter

De yngre sykehuslegene i England protesterer mot tøffere arbeidsvilkår som vil svekke pasientsikkerheten. I dag gikk tusenvis av leger ut i streik.

Legeforeningen på klimatoppmøtet i Paris

Klimaendringene har alvorlige konsekvenser for befolkningens helse. I dag samles verdens ledere med mål om globale utslippskutt.  

Sørger med det franske folk

Legeforeningen er rystet over terrorhandlingene som fant sted i Paris fredag kveld.

Sammen kan vi stoppe tortur!

Amnesty Norge ber norske leger om å engasjere seg i kampen mot tortur på Filippinene.

Flyktningkrisen krever handling

Nærmere 60 millioner mennesker er på flukt i verden, og flyktningkatastrofen vokser i omfang.

Nepal trenger støtte

Landet er rammet av det verste jordskjelvet på over 80 år. Norske hjelpeorganisasjoner jobber på spreng for å hjelpe befolkningen. 

Høies tobakkstiltak får internasjonal legestøtte

Helseminister Bent Høie får støtte fra Verdens legeforening for forslaget om nøytrale pakninger på snus og røyk.

Verdens legeforeninger møtes i Oslo

Verdens legeforening (WMA) avholder sitt 200. rådsmøte i Oslo fra onsdag til lørdag denne uken.

Rekordbidrag fra idealistiske studenter

Studentforeningen MedHum slo sin egen rekord da de i forrige uke overrakte 2,4 millioner kroner til Leger Uten Grensers arbeid i Sierra Leone.

Seier for tyrkiske leger

Verdens legeforening (WMA) fordømmer tyrkiske myndigheters angrep på legens autonomi. Forrige uke ble saken mot Ankara legeforening avvist i retten.

99 sider. Side 1 av 5