Søkeresultat: Juridisk bistand

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Menneskerettsdomstolen avviser klagen fra Avisa Nordland

Domstolen i Strasbourg avviser ny behandling av Høyesterettsdommen som ga kirurgen Rastislav Kunda medhold i saken mot Avisa Nordland.

En seier for kollektivt vern

- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen.

Kartlegger medlemmenes behov

Legeforeningens medlemsundersøkelse for 2017 går ut i disse dager.

- Diskriminering av gravide må få konsekvenser

Clara Bratholm, styremedlem i Yngre legers forening, fortalte stortingspolitikerne hvordan gravide leger opplever diskriminering i sykehusene.

Behov for mer juridisk hjelp

Arbeidslivet oppleves stadig tøffere i helsesektoren. Legeforeningen må styrke den juridiske bistanden til sine medlemmer, mener utvalg.

Ny dom i Arbeidsretten – vaktfritak for gravide

Legeforeningen var i slutten av november for tredje gang i Arbeidsretten i en sak mot Spekter. Denne gang gjaldt saken vaktfritak for gravide.

Avisa Nordlands kamp for å tilbakeholde informasjon

- Det burde nå være kjent for AN at det de er dømt for er beskyldningene om at Kunda opererte pasienten uten grunn og lemlestet henne for livet, skriver Legeforeningens advokater Frode Solberg og Synne Bjørvik Staalen i Avisa Nordland.

Kunda vant i Høyesterett

Overlege Rastislav Kunda vant frem med sitt krav om erstatning for ærekrenkelse mot Avisa Nordland. Dommen falt tirsdag 9. desember.

Kundas anke slapp inn i Høyesterett

Høyesterett har besluttet at de vil ta inn overlege Rastislav Kundas anke til behandling. Det er Legeforeningen fornøyd med.

PFU mener Firda brøt god presseskikk

Legeforeningen klaget avisen Firda inn grunnet et oppslag i august i fjor. 28. januar kom PFU frem til at avisen har brutt Vær Varsom-plakaten.

Kunda anker til Høyesterett

Overlege Rastislav Kunda ønsker å anke Hålogaland lagmannsretts dom av 9. desember 2013 til Høyesterett. Legeforeningen støtter beslutningen og mener at dommen fra lagmannsretten er feil.

Retten til fortrolig helsehjelp

- Høyesterettsdommen 6. november viser at legers taushetsplikt er vidtrekkende og at selve pasientrelasjonen er underlagt taushetsplikten, skriver advokatene Lars Duvaland og Pål M. Andreassen i tirsdagens VG.

Prinsipiell seier i Høyesterett

Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvet i alle rettsinstanser. Nå er han fullstendig frifunnet av Høyesterett.

Tilbud om turnusstilling utenom fristen

De siste dagene er det blitt kjent at enkelte helseforetak har tilbudt turnussøkere stilling tidligere enn de fristene som er fastsatt av Helsedirektoratet. Denne ansettelsespraksisen er i strid med turnusforskriftens system.

Full seier i saken mot Avisa Nordland

Terskelen er høy for å vinne injuriesaker i Norge, så Legeforeningen er fornøyd med at Rastislav Kunda har fått fullt medhold i ærekrenkelsessaken mot Avisa Nordland.

Plukket fra hverandre dekningen til Avisa Nordland

- Avisa Nordland fremstilte saken riv ruskende galt og har gjennom sin dekning gitt inntrykk av at «her har det gått vilt for seg», sa Rastislav Kundas advokat, Synne Bjørvik Staalen, i sin prosedyre i Salten tingrett i dag.

16 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Juridisk bistand