Søkeresultat: Pensjon

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

Legeforeningen har etter krevende forhandlinger kommet til enighet med KS om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305).

Enklere å kombinere uføretrygd og arbeid

Fra 1.1. 2015 kommer det et nytt regelverk for uføretrygd. I disse dager sender NAV et informasjonsbrev om dette til rundt 300 000 uførepensjonister.

Holder fast ved pensjonsordningen

Legeforeningen ønsker ikke at pensjonsordningen for sykehusleger skal innlemmes i en planlagt ny pensjonskasse, men vil holde fast ved den allerede etablerte ordningen.

Uførepensjonen i SOP forlenges til fylte 67 år

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) endret vedtektene 1. april. Den viktigste endringen er at ordningens uførepensjon vil opphøre ved 67 år, mot tidligere 62 år.

Avtale om obligatorisk tjenestepensjon med Vital

Legeforeningen har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon med Vital Forsikring. Avtalen innebærer at leger som har arbeidstakere i sin virksomhet kan tegne innskuddspensjonsavtale til de vilkår som er avtalt mellom Akademikerne og Vital.

Obligatorisk tjenestepensjon fra 2006

Arbeidstakere skal sikres alderspensjon i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Foretak som ikke allerede har minst like god pensjonsordning for sine ansatte som minimumskravene i den nye loven, må opprette pensjonsordning.

6 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Pensjon