Søkeresultat: Prioritering

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

44 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Helsepolitisk barometer 2018

Marit Hermansen advarte mot eskaleringen av et todelt helsevesen og fremhevet behovet for en nasjonal investeringsplan under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2018.

Forventer strakstiltak for fastlegeordningen og skjerming av sykehus

- I 2019-budsjettet må regjeringen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor og sykehusene må fortsatt skjermes for nedskjæringspolitikk, sier president Marit Hermansen.

Møt oss på Arendalsuka

Verdens beste helsetjeneste, e-helse og tillitsreform er blant temaene Legeforeningen debatterer i år.

På tilliten løs

Stort engasjement og sterk bekymring for et økende press på den offentlige helsetjenesten preget årets helsepolitiske debatt.

Legeforeningens landsstyremøte 2017

Kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka er avgjørende, eller er vi for sent ute? Legeforeningen tar denne og andre viktige debatter om helsetjenesten på landsstyremøte i Ålesund denne uken.

- Et veiskille for norsk helsevesen

Sykehusene drives svært stramt. Politikerne må prioritere helse for at et todelt helsevesen ikke skal presse seg frem.

Legers tidsbruk må inn i prioriteringsdebatten

Fraværsregler i skolen var et av temaene president Marit Hermansen trakk frem under høringen for Prioriteringsmeldingen torsdag ettermiddag.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

- Sykehusene står i spagaten

Sykehusbudsjettene er så stramme at det kan gå utover pasientsikkerheten. President Marit Hermansen pekte på det økende gapet mellom oppgaver og ressurser under høringen om statsbudsjettet torsdag.  

Helseløftet uteblir

- Regjeringen burde gått enda lenger for å ruste helsetjenesten for fremtiden, sier president Marit Hermansen.

Akuttsykehusenes fremtid på TV2

Påtroppende president Marit Hermansen debatterer akuttberedskap og prioritering i helsedebatten under Arendalsuka i morgen.

- Vår styrke ligger i fellesskapet

Hege Gjessing ga landsstyret en varm takk for tilliten hun har fått gjennom sine to perioder som president i Legeforeningen.

En viktig og krevende debatt

Legeforeningen støtter Nordheim-utvalgets mål om en mer rettferdig prioritering av ulike pasientgrupper. Foreningen har imidlertid flere innvendinger mot utvalgets rapport.

Slår sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg

Med fritt behandlingsvalg ønsker helseministeren å styrke pasientens rettigheter og valgmuligheter. Legeforeningen understreker at reformen ikke må svekke de offentlige sykehusene.

Ta bladet fra munnen

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen går foran når han gir klar beskjed om at Norge må bruke mer på helsevesenet, skriver Hege Gjessing i Nordlys.

Viktig med opplyst prioriteringsdebatt

Norheim-utvalget åpner for en viktig og nødvendig debatt – nemlig hvordan prioritere i stort mellom ulike pasientgrupper. Utvalget skal roses for at vi reiser denne viktige debatten på ny, skriver Hege Gjessing i Dagens Medisin.

«Er det fa'li det?»

Oslo legeforening inviterer til debatt om overdiagnostikk og overbehandling på Litteraturhuset  mandag 3. november.

Primærmedisinsk uke i gang

Vel 600 leger og medarbeidere på legekontor hørte professor Steinar Hunskår åpne Primærmedisinsk uke. Han pekte på at ny helsepolitikk vil kreve omstilling og en langt mer offensiv holdning hos fastlegene.

Statsbudsjettet: Overraskende svakt helsebudsjett

- Regjeringens helsebudsjett står ikke i stil med lovnadene som ble gitt, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Stort engasjement om folkehelse

Legeforeningen og president Hege Gjessing deltok tirsdag i to større folkehelsedebatter som satte politisk dagsorden og engasjerte bredt under Arendalsuka.

44 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Prioritering