Søkeresultat: Allmennmedisin

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

62 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Allmennlegeforeningen lanserer Fastlegen.no

Det nye nettmagasinet ble lansert på foreningens landsrådsmøte i Tønsberg, 25. april. Fastlegen.no blir "lokalavisen" for hele landets allmennleger.

Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt

Det bekrefter Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som ble lagt frem i ettermiddag, tirsdag 6. mars.

Berømmer strakstiltak for fastlegeordningen

Flertallet i Helse- og omsorgskomitéen vedtok nylig flere tiltak for å styrke fastlegeordningen. - Vi har ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen.

Viktig signal fra Stortinget om medisinutdanningen

Stortinget ber regjeringen øke antall studieplasser i medisin og utrede hvordan medisinstudentene kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.

Trepartssamarbeidet om fastlegeordningen reetableres

For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet.

Skjermer sykehusene og øker sukkeravgiften

Regjeringspartiene, Venstre og Krf skjermer hardt pressede sykehus i budsjettet. Nå må Helse- og omsorgskomitéen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor.

Behov for et helseløft

Valgkampen viste en tverrpolitisk enighet om at helse må få høyere prioritet i statsbudsjettet i årene fremover. Legeforeningen mener denne kursendringen må komme allerede nå.

Fastlegene stadig mer populære i befolkningen

Fastlegene ligger helt i toppen når det kommer til brukernes tilfredshet og tillit til offentlige tjenester.  De siste årene har de blitt stadig mer populære.

Petter Brelin gjenvalgt som leder i Norsk forening for allmennmedisin

Petter Brelin tar fatt på to nye år som leder for NFA etter at han fikk fornyet tillit fra landsrådsmøtet i Tromsø, torsdag 27.april.

Tom Ole Øren valgt som leder av Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren fikk tilslutning ved akklamasjon til å lede AF de neste to årene, onsdag 26. april.

Nytt kurs om barnevern

Legeforeningen lanserer nettkurs om omsorgssvikt for allmennleger.

Stor fagmønstring for allmennleger

Primærmedisinsk uke (PMU) 2016 åpner i dag, mandag 24. oktober.

Vil styrke samarbeidet rundt pasienten

Legeforeningen vil jobbe for bedre samarbeid i kommunene – organisert rundt pasientens stabile forhold til fastlegen over tid.

Haltende primærhelsemelding

Marit Hermansen understreker at fastlegen må ha en sentral rolle i regjeringens helseteam i kommunene.

På rett sted - til rett tid?

Vår samfunnsoppgave er å legge til rette for at pasientene får den behandlingen de trenger uten å kastes mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, skriver Kari Sollien i Nordlys.

Petter Brelin er ny NFA-leder

Halden-legen ble torsdag valgt som ny leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) under årsmøtet i Fredrikstad.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Kari Sollien gjenvalgt som AF-leder

Sollien ble gjenvalgt ved akklamasjon under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Fredrikstad. Det var også valg av nytt styre og utdeling av årets allmennlegepris.

Allmennmedisinsk våruke 2015 starter i dag

Fredrikstad by er hovedsetet når årets allmennmedisinske våruke sparkes i gang. Dagene skal fylles med kurs, foredrag, debatt og styrevalg.

Ny veileder for næringsdrivende leger

Privatpraktiserende leger møter mange utfordringer i sin virksomhet som næringsdrivende. Legeforeningen har derfor utarbeidet en veileder til bruk ved oppstart og drift av privat legepraksis.

62 sider. Side 1 av 4