Søkeresultat: Geriatri

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Det er helt avgjørende at det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å bedre en alvorlig situasjon i sykehjemmene, mener Legeforeningen.

Geriatere skeptiske til anti-aldringspille

Professor Astrid Stuckelberger ved Genève universitet møtte kritiske holdninger da hun foredro om fremtidens muligheter til å forsinke aldring.

Må prioritere helse- og omsorgstjenester til eldre

Syke og skrøpelige eldre i sykehjem får ikke de helse- og omsorgstjenestene de har behov for, mener Legeforeningen. To nye policydokumenter er nå tilgjengelig.

Utvidet tilbud fra NOKLUS

I samarbeid med erfarne sykehjemsleger har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) utarbeidet sykehistorier til bruk for urinprøver ved sykehjem.

Tilbudet til de sykeste eldre må styrkes

Regjeringen lover sterk vekst i de frie inntektene til kommunene neste år. Store deler av disse midlene bør brukes til å styrke tilbudet til de sykeste og mest skrøpelige eldre, mener Legeforeningen.

5 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Geriatri