Søkeresultat: Samfunnsmedisin

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Forhandlingene om særavtalen er i gang

Avtalen handler blant annet om vilkår for turnusleger, legevakt og samfunnsmedisin.

Stortingshøringer om LAR og antibiotikaresistens

Legeforeningen deltok i to stortingshøringer på samme dag og ga sin støtte til dagens LAR-behandling og handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Senter for kvalitet i legekontor er stiftet

- Dette er en stor dag - en historisk dag, sa leder i Norsk forening for allmennmedisin Marit Hermansen da Senter for kvalitet i legekontor (SKIL AS) ble stiftet som aksjeselskap 7. januar.

Stortingshøring om morgendagens omsorg

Legeforeningen understreket behovet for en nasjonal legebemanningsnorm og at velferdsteknologien må være drevet av medisinske behov i stortingshøringen om morgensdagens omsorg.

Fastlegene er en suksess

- Dere er en suksess, sa helseminister Jonas Gahr Støre på åpningen av Primærmedisinsk uke 2012 i Oslo.

Vil gjøre sunne valg enklere

Pris- og lovendringer har bidratt til en kraftig reduksjon i tobakksforbruket. Tilsvarende grep må tas på kostholdssiden, og det må tilrettelegges langt bedre for daglig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Nye policynotater er nå tilgjengelig.

Hele landet må sikres et velfungerende nødnett

Legeforeningen er positiv til innføring av nytt nødnett, men bekymret over at ny informasjon om dekningsgrad nå er lavere enn de krav Stortinget satte i 2006.

7 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Samfunnsmedisin