Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

45 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Ønsker velkommen til etikk-konferanse på Island

Den islandske legeforeningen ønsker velkommen til WMA-konferanse om medisinsk etikk i Reykjavik 2. – 4. oktober 2018.

Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

Morten Andreas Horn, Thore Andre Henrichsen og Tilde Broch Østborg er nye medlemmer. 

Hvert barn er en mulighet

Legeforeningen støtter årets TV-aksjon som går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Reagerer på fremstilling av lege i tegneserie

Legeforeningen mener Justis- og beredskapsdepartementet gir feilaktig informasjon i kampanje rettet mot flyktninger og migranter.

FNs traktat mot atomvåpen

Verdens legeforening (WMA) og Leger mot atomvåpen (IPPNW) kommer nå med en felles uttalelse i forbindelse med signering av avtalen om forbud mot atomvåpen.

Fordømmer innreiseforbud

President Donald Trump har lukket grensene til USA for alle innbyggere fra en utvalgt gruppe muslimske land. Dette rammer også leger.

 

Ser med uro på unødig lidelse

Legeforeningen forventer at flyktningers rettigheter etterleves og anbefaler ikke bruk av usikre metoder for aldersbestemmelse.

Satte helsepolitisk kurs for fremtiden

Stedlig ledelse, vaktfritak for gravide, medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten og migranters rett til medisinsk behandling, var temaer som ble løftet frem på årets landsstyremøte.

Tydeligere om aktiv dødshjelp

Legeforeningen endrer formuleringene om aktiv dødshjelp i De etiske regler for leger. 

Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Kirkens Bymisjon, Røde Kors og ni andre organisasjoner.

Kunda vant i Høyesterett

Overlege Rastislav Kunda vant frem med sitt krav om erstatning for ærekrenkelse mot Avisa Nordland. Dommen falt tirsdag 9. desember.

«Er det fa'li det?»

Oslo legeforening inviterer til debatt om overdiagnostikk og overbehandling på Litteraturhuset  mandag 3. november.

NOF-styrets kommentar til Beslutningsforum for nye metoder's møte 19.05.14

Beslutningsforum for nye metoder valgte 19.05.14 at det offentlige ikke skulle prioritere to legemidler som kan bremse kreftutvikling for pasienter med hhv. bryst- og prostatakreft. Legemidlene er fra tidligere godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV). 

Reservasjon på dagsorden

Mange har bedt om at Legeforeningen behandler spørsmålet om reservasjon på ny. Saken var oppe til debatt på landsstyremøtet, onsdag og torsdag.

Å brenne for folks liv og helse

- Hvis politikere og toppledere setter egne behov for resultater foran pasientens behov for gode og trygge tjenester, da er det Legeforeningens jobb å være en kile som slår sprekker i glansbildet, sa president Hege Gjessing i sin åpningstale til landsstyret.

Kurs om genetikk i klinisk praksis

12. og 13. februar arrangeres for første gang kurset «Genetikk i klinisk praksis», et kompetansehevende kurs for alle spesialiteter. Målet er å styrke legers kunnskap om genetikk og biomedisin slik at de på en best mulig måte kan møte pasienters behov.

Retten til fortrolig helsehjelp

- Høyesterettsdommen 6. november viser at legers taushetsplikt er vidtrekkende og at selve pasientrelasjonen er underlagt taushetsplikten, skriver advokatene Lars Duvaland og Pål M. Andreassen i tirsdagens VG.

Reservasjon og ny regjering

I samarbeidsavtalen som ble signert mandag denne uken åpner Krf, Høyre og Frp for å gi fastleger reservasjonsmulighet etter dialog med Legeforeningen.

Åpent bekymringsbrev om Syria

Mer enn 50 internasjonalt anerkjente helsetopper uttrykker bekymring for den uholdbare medisinske situasjonen i Syria. De krever at leger og annet helsepersonell skal få utføre jobben uten å risikere angrep.

Legeforeningen tungt representert i Syse-utvalget

Legeforeningen har to representanter i utvalget som skal vurdere hvordan samfunnet skal følge opp alvorlige hendelser og mulige lovbrudd i helsetjenesten.

45 sider. Side 1 av 3