Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

72 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Styrker den fagmedisinske aksen

Landsstyret har vedtatt å etablere et faglandsråd bestående av representanter fra alle de fagmedisinske foreninger. Rådet skal ivareta og koordinere det fagmedisinske arbeidet.

Stramt helsebudsjett

- Budsjettet er likevel et utgangspunkt for en tydelig prioritering av helse. Nå må politikerne forplikte seg til å følge opp. Pasientene skal fortsatt møte en helsetjeneste i verdensklasse, sier president Marit Hermansen.

Kommer sent i gang med veiledning

Ny rapport om spesialistutdanningen viser at det fremdeles er et forbedringspotensial for veiledning og supervisjon i sykehusene.

Marit Hermansen gjenvalgt som president

Christer Mjåset er ny visepresident, i tillegg har sentralstyret fått en rekke nye medlemmer.

Marit Hermansen gjenvalgt som president

Christer Mjåset er ny visepresident, i tillegg har sentralstyret fått en rekke nye medlemmer.

Legeforeningens landsstyremøte 2017

Kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka er avgjørende, eller er vi for sent ute? Legeforeningen tar denne og andre viktige debatter om helsetjenesten på landsstyremøte i Ålesund denne uken.

Anbefaler grundige vurderinger i satsing på helsedata

Regjeringen ser på bedre muligheter for å samordne helsedata. Legeforeningen råder departementet til en grundig gjennomgang av konsekvensene.

Dag Berild mottok forskningspris

I mange år følte Berild seg som en idiot. I dag mottok han Akademikerprisen for sin forskning på antibiotikaresistens.

Akademikerprisen til Dag Berild

- Berild har vært en ledende stemme i offentligheten, og har med sin forskning bidratt til å sette resistenstrusselen på dagsorden, sier juryleder Curt A. Lier om årets prisvinner.

Pris til legeforskning

En artikkel basert på et innlegg fra LEFOs internasjonale forskersymposium i 2014, er kåret til beste artikkel om medisinsk profesjonalitet i USA. Legeforeningen bidro med finansieringen av symposiet.

Ny rapport om finansiering av helseforskning

Helseforskning må igjen bli et hovedsatsingsområde i forskningspolitikken, konkluderer Forskningsutvalgets ferske rapport "Kunnskap koster".

Nytt kvalitetsregister i kommunene

Legeforeningen støtter regjeringens forslag om et nasjonalt register for helse- og omsorgstjenester i kommunene, men har flere innspill til forslaget.

Anine Kierulf får Akademikerprisen 2015

Cand.jur og advokat Anine Kierulf får prisen for sin forskning og sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Nobelprisvinner overrasket landsstyret

Edvard Moser ble introdusert som en «gave» fra talerstolen - og ble tatt imot med applaus i Trondheim.

Leger og forskere fikk priser

En rekke leger og forskere mottok  priser på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i dag.

For passivt om folkehelse

Helseministeren vil forske på effekten av flere gymtimer. Men gevinstene er allerede godt dokumentert, mener Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen. I tillegg etterlyser Legeforeningen konkrete tiltak som gjør det enklere å velge sunt.

Verdens nyredag markeres i dag

Kronisk nyresvikt er et økende problem både internasjonalt og i Norge. På verdensbasis er nesten én av ti rammet av en eller annen form for nyreskade.

2015 er hjernens år

Nevrologiske sykdommer rammer 30 prosent av den norske befolkningen. Hjerneåret retter oppmerksomheten mot et «glemt» organ.  

Stortingshøringer om LAR og antibiotikaresistens

Legeforeningen deltok i to stortingshøringer på samme dag og ga sin støtte til dagens LAR-behandling og handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Nordisk seminar om legers helse

Legeforskningsinstituttet (LEFO) inviterer til seminar der temaet er legehelse og legers arbeidskår. Seminaret finner sted 26. januar i Oslo.

72 sider. Side 1 av 4