Gjør kloke valg

Gjør kloke valg kampanjen – en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling (ramme 1 nedenfor) -  ble lansert den 13.september 2018 på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Nå er kampanjen på lanseringsturné til de største sykehusene i landet. Arrangementene er åpne for alle, og Legeforeningens medlemmer i de aktuelle fylkene blir invitert per epost.  Det er også laget en plan for å informere landets fastleger i samarbeid med Stefan Hjørleifsson, medlem av styringsgruppen. Kampanjen kan følges på Facebook (@klokevalg), Twitter (@Klokevalg) og Instagram (#klokevalg).

Gjør kloke valg
Kloke valg kampanjebilde

Kampanjefasen vil vare frem til sommeren 2019, men arbeidet med å informere om konsekvenser av overdiagnostikk og overbehandling og holdningsendringer må fortsette etter det i regi av den enkelte fagmedisinske forening og gjennom lokale prosjekter.

Legeforeningen har gjennom Gjør kloke valg sluttet seg til prinsippene for den globale "The Choosing Wisely Initiative" (ramme 2 nedenfor). Ett av disse prinsippene er at kampanjen bør være tverrfaglig. Det er derfor inngått samarbeidsavtaler med Den norske tannlegeforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk kiropraktorforening, Norsk Optikerforbund og Norsk Pasientforening. Det er også tatt kontakt med Norsk sykepleierforbund. Det er dessuten ønskelig å inngå samarbeidsavtaler med flere pasientforeninger.

Kampanjen er organisert med en styringsgruppe på 7 medlemmer, ledet av visepresident Christer Mjåset, og med representanter fra fagmedisinske foreninger, sekretariatet og Norsk Pasientforening. Arbeidsgruppen består av en kjerne på 3 personer fra kommunikasjonsavdelingen og fagmedisinsk avdeling, og suppleres med interne og eksterne medarbeidere ved behov.

Styringsgruppen besluttet å oppnevne to talspersoner for kampanjen: Kjetil Størdal, leder av Norsk barnelegeforening og medlem av styringsgruppen, og Hege Ihle-Hansen, geriater og leder av Seksjon for geriatri ved OUS.

Per dags dato har 7 fagmedisinske foreninger fullført og publisert (på nettsiden) sine anbefalinger over tester, prosedyrer og behandling man bør vurdere å redusere. 13 fagmedisinske  foreninger forventes å levere sine anbefalinger innenfor en tidsramme på 3til 10 måneder. Det planlegges en ny workshop i februar/mars 2019 for å rekruttere flere fagmedisinske foreninger til kampanjen.

Det er opprettet en studentgruppe ("Klokere student") som blant annet jobber opp mot de medisinske fakultetene. Studentene ønsker å promotere obligatorisk undervisning av temaer innenfor uønsket variasjon og overdiagnostikk.

Evaluering av effekt og av holdningsendringer skal gjennomføres før og underveis i kampanjen. Foruten spørreundersøkelser rettet både mot leger og befolkning, er det tenkt å benytte data fra nasjonale og lokale pasientadministrative systemer, samt nasjonale og lokale kvalitetsregistre.

Kampanjen finansieres med midler fra Legeforeningens kvalitetsfond og har også fått støtte fra sentralstyret.

Kampanjen har fått en egen nettside: https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg  og henvendelser til kampanjeledelsen kan sendes til klokevalg@legeforeningen.no