Statistikk

Statistikk
Ordsky om statistikk - Illustrasjonsbilde fra Colourbox.com

Doktorgrader 2010 - 2017

Statistikken viser at det ble avlagt 3 524 doktorgrader innen medisin og helsefag i årene 2010- 2017, dvs. 440,5 per år i gjennomsnitt. Omkring 47 prosent av disse doktorgradene er avlagt av personer med cand.med.-utdanning, 1 667 i årene 2010- 2017, dvs. 208,4 per år i gjennomsnitt. Den fullstendige doktorgradsstatistikken fra NIFU finnes her.

Under følger to tabeller som viser doktorgrader avlagt av personer med cand.med.-utdanning. De aller fleste gradene (> 99 prosent) er avlagt innenfor medisin og helsefag. Det er ikke mulig å bryte materialet nærmere ned på medisinske faggrupper eller spesialiteter, ettersom vi ikke har disse dataene registrert i Legeforeningens lege- og medlemsregister. Men med basis i Legeforeningens egne og mangelfulle registreringer, har vi likevel utarbeidet tabeller for prosentandel med doktorgrad blant godkjente spesialister i hver spesialitet i 2002 og i 2016, som finnes her på Legeforeningens nettsider.

 

Doktorgrader avlagt av personer med cand.med-utdanning, etter kjønn. 2010-2017.

 

År

Kvinner

Menn

Totalt

 

 

2010

93

102

195

 

 

2011

84

99

183

 

 

2012

121

109

230

 

 

2013

98

114

212

 

 

2014

127

96

223

 

 

2015

107

91

198

 

 

2016

102

102

204

 

 

2017

105

117

222

 

 

Totalt

837

830

1 667

 

 

Kilde: NIFU, doktorgradsregisteret

   

 

Doktorgrader avlagt av personer med cand.med-utdanning, etter gradsgivende institusjon. 2010-2017.

År

UiO

UiB

NTNU

UiT

Andre

Totalt

2010

97

53

20

24

1

195

2011

94

40

30

18

1

183

2012

127

43

34

26

 

230

2013

103

58

26

25

 

212

2014

110

45

46

22

 

223

2015

105

46

30

16

1

198

2016

104

49

35

13

3

204

2017

111

44

39

27

1

222

Totalt

851

378

260

171

7

1667

Kilde: NIFU, doktorgradsregisteret

     
                       

 

 

Spesialistgodkjenninger i 2017


Se statistikk over godkjente spesialister på Legeforeningens nettsider, her.