Medlemskap

Legeforeningens lover sier følgende om medlemskap:

"Enhver norsk statsborger som har medisinsk embetseksamen, enhver norsk lege samt medisinstudent i Norge og norsk statsborger som studerer medisin i utlandet, kan bli medlem av Den norske legeforening når han/hun melder seg til sekretariatet."

Med norsk lege menes enhver lege som har norsk autorisasjon eller midlertidig norsk lisens gyldig ved søknadstidspunktet.

Medlemskap som lege i Den norske legeforening innebærer også obligatorisk medlemskap i en av lokalavdelingene, en av yrkesforeningene og en fagmedisinsk forening. Bestemmelsen om dette er gitt i §§ 9, 13 og 19 i Legeforeningens lover.

Innmelding - lege

Innmelding - student

 

Mer om emnene