Stilling ledig – sekretariatet

Eventuelle utlyste stillinger i sekretariatet

  • Spesialrådgiver/lege - spesialisering og etterutdanning

    Legeforeningen har et viktig ansvar for utvikling av legers spesialisering og etterutdanning. Vi søker spesialrådgiver/lege til fast, nyopprettet stilling i Medisinsk fagavdeling. Vi søker deg som har interesse for, og gjerne erfaring fra, arbeid med utdanning av leger. Du må selv ha fullført eller være i ferd med å fullføre en spesialistutdanning.

Den norske legeforening

Legeforeningen organiserer 97 % av de yrkesaktive legene i Norge. Vi arbeider med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som ramme for medisinsk fagutøvelse. I sekretariatet jobber det 160 medarbeidere. I avdeling for jus og arbeidsliv er det 30 ansatte, hvorav 24 er jurister. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke stilling hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller nasjonalitet.