Spesialrådgiver/lege - spesialisering og etterutdanning

Legeforeningen har et viktig ansvar for utvikling av legers spesialisering og etterutdanning. Vi søker spesialrådgiver/lege til fast, nyopprettet stilling i Medisinsk fagavdeling. Vi søker deg som har interesse for, og gjerne erfaring fra, arbeid med utdanning av leger. Du må selv ha fullført eller være i ferd med å fullføre en spesialistutdanning.

Den vi søker skal arbeide med kompetansekrav for utdanning i den enkelte spesialitet, og med kvalitetssikring av spesialist- og etterutdanningen i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder og regler. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med Legeforeningens faglige organer og helsemyndighetene. Arbeidsoppgavene omfatter:

  • arbeid med etablering av ny ordning for spesialistutdanningen, læringsmål og læringsaktiviteter,
  • vurdering og godkjenning av utdanningsvirksomheter og kvalitetssikring av utdanningen,
  • utrednings- og utviklingsarbeid knyttet til legers spesialisering og etterutdanning
  • saksforberedelse for Legeforeningens besluttende organer,
  • saksbehandling knyttet til legers spesialisering og etterutdanning nasjonalt og internasjonalt

Vi søker en ansvarsbevisst medarbeider som kan arbeide selvstendig, og som evner å tilegne seg og forvalte et detaljert regelverk. Kunnskap om helsevesenet, helsepolitikk og forvaltning, samt erfaring fra prosjektarbeid og/eller ledererfaring, vil være en fordel. Personlig egnethet, evne til teamarbeid og god muntlig og skriftlig kommunikasjons- og formuleringsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Stillingen er organisatorisk plasser i Medisinsk fagavdeling, Enhet for utdanning - utvikling.

Legeforeningen tilbyr konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale. Vi holder til i hyggelige lokaler i Oslo sentrum, og har et bredt fagmiljø som sammen løser utfordrende oppgaver med stor spennvidde.

Har du spørsmål om stillingen kontakt gjerne utdanningssjef Nina Evjen, tlf. 922 54 256.

Søknad med CV, referanser og dokumentasjon sendes elektronisk innen 7. mars.

Den norske legeforening

Legeforeningen organiserer 97 % av de yrkesaktive legene i Norge. Vi arbeider med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som ramme for medisinsk fagutøvelse. I sekretariatet jobber det 160 medarbeidere. I avdeling for jus og arbeidsliv er det 30 ansatte, hvorav 24 er jurister. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke stilling hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller nasjonalitet.