Prinsipp- og arbeidsprogram

Det fireårige prinsipprogrammet utfylles av det toårige arbeidsprogrammet, med konkrete mål og virkemidler.