FaMe

Landsstyrerepresentantene fra de fagmedisinske foreningene.

FaMe består av de tyve landsstyrerepresentantene valgt av Legeforeningens fagmedisinske foreninger.  

FaMe-gruppen ble etablert i 2007, og  har i følge § 3.6.4 i Legeforeningens lover følgende oppgave:   

De fagmedisinske foreningenes landsstyrerepresentanter konstituerer seg som fast utvalg og skal virke som kontakt- og samarbeidsorgan i forholdet mellom Legeforeningen og de fagmedisinske foreningene.  

FaMe 2013-2015 ønsker å styrke den fagmedisinske stemmen i Legeforeningen gjennom å:

  • Gjennomføre et samlende fagmedisinsk prosjekt
  • Gjøre FaMe synlig blant foreningens medlemmer
  • Sørge for et tettere samarbeid mellom FaMe og Legeforeningens sekretariat

member

Cecilie Risøe

Leder
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS

member

Petter Brelin

Nestleder
Arbeidssted: Legene Brelin & Brelin
Telefon: 69 21 63 32
Privat mobil: 91115510
Privat e-post: petter.brelin@legeforeningen.no

member

Anne Hege Aamodt

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS

member

Eva Skudal

Medlem

member

Kåre Inge Birkeland

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
Telefon: 92830675

member

Cato Kjærvik

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF

member

Agnethe Lund

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Laila M. Torp

Medlem

member

Asbjørg Stray-Pedersen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 48125234
E-post: astrayped@gmail.com

member

Guro Steine Letting

Medlem
Arbeidssted: Fredrikstad kommune

member

Kristin Alise Jakobsen

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF

member

Tom Berner Sundar

Medlem
Arbeidssted: Nannestad kommune

member

Jan Andreas Saxlund Pahle

Medlem
Arbeidssted: Bolteløkka legesenter

member

Sirin Hilde Johansen

Medlem
Arbeidssted: Nordbyen legesenter - Tromsø
Telefon: 77 65 62 30

member

Vikas Kumar Sarna

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Inge Glambek

Medlem
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

member

Siri Tau Ursin

Medlem
Arbeidssted: Helse Stavanger HF
Telefon: 51 51 80 00

member
member

Harald Fagerheim Bugge

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Miriam Kristine Sandvik

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Telemark HF

Ansvarlig i sekretariatet:
Fagutvikling og utdanning.

Kontakt :
Marit Gustavsen
E-post: marit.gustavsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 22

Postadresse:
Den norske legeforeningen
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo