Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Mandat

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten skal

 • gi råd til sentralstyret i spørsmål som angår kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

 • gi råd til Legeforeningens representanter i Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

 • gi råd til leger som er engasjert i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

 • medvirke til Legeforeningens arbeid for at kvalitet og pasientsikkerhet skal vektlegges som styringsgrunnlag i helsetjenesten gjennom
  • å gi råd om virkemidler for å fremme god ledelse
  • å gi råd om utvikling av gode systemer for dokumentasjon av kvalitet og pasientsikkerhet, herunder utvikling av lokale kvalitetsindikatorer
  • å gi råd i arbeidet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
 • være en pådriver overfor Legeforeningens sentralstyre og øvrige organisasjonsledd i arbeidet for systematisk og kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet gjennom
  • tydeligere helsepolitisk prioritering av pasientsikkerhet
  • sterkere regelverk for pasientsikkerhet
  • bedre sikkerhetskultur i helsetjenesten
  • mer oppmerksomhet på betydningen av variasjon i tjenestetilbud og resultater
 • foreslå for sentralstyret tiltak for å videreutvikle og styrke legers kompetanse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid gjennom
  • alle nivåer i grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og utdanningen av tillitsvalgte

Utvalget anmodes om å vurdere elektronisk saksbehandling i den grad det er hensiktsmessig.

Utvalgets sammensetning 2017 – 2019

Christian Tappert, leder
Elisabeth Stura, medlem
Ellen Tveter Deilkås, medlem
Fred Arne Heggen, medlem
Hanne Støre Valeur, medlem
Inger Williams, medlem
Karoline Lund, medlem
Mette Engan, medlem