Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter

Medlemmer 2014 - 2016  

Margit Steinholt, leder
Ruth Abraham
Ellen Annexstad
Ingebjørn Bleidvin (permisjon)
Hilde Engjom
Barbro Kvaal
Knut Erling Moksnes

Sekretær: Bjørn Oscar Hoftvedt 

Henvendelse: bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no