Om legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse

Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse ble opprettet og oppnevnt av sentralstyret i desember 2009.

Utvalget har utarbeidet et grunnlagsdokument og en tiltaksplan for Legeforeningens engasjement i klimaendring med tilhørende tiltak for å forebygge klimaendringer og etablere beredskap for å møte de helsemessige konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt.

Mandat
Utvalget skal være:

  • et rådgivende utvalg for sentralstyre i spørsmål relatert til helsemessige konsekvenser av klimaendringer
  • følge opp tiltaksplan basert på et utarbeidet grunnlagsdokument i nær dialog med generalsekretær og sekretariatet
  • følge opp endringer på aktuelle fagfelt gjennom anbefalinger til sentralstyret

Medlemmer 2010 - 2012

  • Gunnar Skipenes (leder/ i permisjon), Norsk forening for arbeidsmedisin
  • Guro Steine, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Ylf
  • Knut Erling Moksnes (fungerende leder), Norsk geriatrisk forening, Norsk indremedisinsk forening, Of
  • Lasse Pihlstrøm, Norsk nevrologisk forening, Ylf
  • Linda Nguyen, Norsk Medisinstudentforening
  • Mette Bratt, Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi, Of

Sekretær: Tatjana Razumova
Henvendelse: tatjana.razumova@legeforeningen.no

Mer om emnene