Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

Mandat

Utvalget er ansvarlig overfor sentralstyret og skal samordne yrkesforeningenes krav, organisere foreningens forhandlingsvirksomhet og gi råd om foreningens tariffpolitikk. Vedtaksmyndighet for krav og avtaler er tillagt sentralstyret i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd, nr 5. Utvalget er opprettet i medhold av Regler for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet, pkt 2, fastsatt av sentralstyret 22.3. 2010.

Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

member

Marit Hermansen

Leder
Arbeidssted: Grue kommune
Telefon: 91641239
Privat mobil: 91641239
Privat e-post: marit.hermansen@legeforeningen.no

member

Tom Ole Øren

Nestleder
Arbeidssted: Den norske legeforening
Privat mobil: 91706788
Privat e-post: Tom.Ole.Oren@legeforeningen.no

member

Nils Kristian Klev

Medlem
Arbeidssted: Den norske legeforening
Telefon: 90025787
Privat mobil: 900 25 787
Privat e-post: nils.kristian.klev@legeforeningen.no

member

Kirsten Skinlo Rokstad

Medlem
Arbeidssted: Dr. Rokstad legekontor

member

Frøydis Olafsen

Medlem
Arbeidssted: Moloklinikken AS
Telefon: 48182754

member

Sverre Dølvik

Medlem
Arbeidssted: AGRO øre-nese-halsklinikk
Telefon: 66 75 21 21

member

Ole Johan Bakke

Medlem
Arbeidssted: Holmestrand kommune

member

Gunnar Frode Olsen

Medlem
Arbeidssted: Kantarellen legesenter
Telefon: 23 49 67 40