Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

Mandat

Utvalget er ansvarlig overfor sentralstyret og skal samordne yrkesforeningenes krav, organisere foreningens forhandlingsvirksomhet og gi råd om foreningens tariffpolitikk. Vedtaksmyndighet for krav og avtaler er tillagt sentralstyret i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd, nr 5. Utvalget er opprettet i medhold av Regler for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet, pkt 2, fastsatt av sentralstyret 22.3. 2010.

Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

member

Marit Hermansen

Leder
Arbeidssted: Grue kommune
Telefon: 91641239
Privat mobil: 91641239
Privat e-post: marit.hermansen@legeforeningen.no

member

Nils Kristian Klev

Nestleder
Arbeidssted: Den norske legeforening
Telefon: 90025787
Privat mobil: 90025787
Privat e-post: nils.kristian.klev@legeforeningen.no

member

Ivar Halvorsen

Medlem
Arbeidssted: Køhler legesenter
Telefon: 51 50 80 82

member

Tor Magne Johnsen

Medlem
Arbeidssted: Midtbyen legesenter - Trondheim

member

Nina Irene Wiggen

Medlem
Arbeidssted: Gransdalen legesenter